Статут Шкільного Клубу Підприємництва Піщанського НВО «ЗОШ I-III ступнів – дитячий садок»

( 3 Голоса (ів) ) 

 

§1

Статут визначає правила діяльності Шкільного Клубу Підприємництва (далі – ШКСП ).

§2

ШКСП створюється рішенням Педагогічної ради школи і затверджується директором школи на пропозицію вчителя.

§3

1. Місцем перебування ШКСП єПіщанське НВО «ЗОШ I-III ступенів – дитячий садок», в якій ШКСП був створений відповідно до §2 даного Статуту. ШКСП створюється на невизначений термін.

2. Особою, яка представляє ШКСП є вчитель-ініціатор створення ШКСП чи інший вчитель, призначений директором школи.

3. Нагляд над усією діяльністю ШКСП здійснює директор школи.

4. Модератором діяльності ШКСП може бути лише один вчитель.

5. Діяльність опікуна Клубу можуть підтримувати інші вчителі школи.

§4

Мета заходів, що реалізуються ШКСП : розвивати підприємницький світогляд,

поглиблювати знання з фінансової грамотності та виховати життєвікомпетентності учнів.

Завдання ШКСП :

 1. розповсюджує інформацію про цілі та діяльність клубу;

 2. організовує проведення семінарів, тренінгів, круглих столів із запрошенням фахівців та експертів;

 3. сприяє змістовному дозвіллю учнівської молоді;

 4. співпрацює з іншими організаціями, товариствами, державними і недержавними установами з метою обміну досвіду;

 5. здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

 

 

Клуб самостійно визначає перспективні та поточні завдання, напрями та форми роботи, співпрацює з іншими організаціями на основі спільності інтересів та з міжнародними громадськими організаціями та спілками, підтримувати з ними прямі контакти та зв’язки.

 

§5

Робота ШКСП базується на плануванні та впровадженні освітніх проектів у сфері підприємництва та економічної та фінансової освіти.

§6

 1. ШКСП повинен складатися принаймні з 15 учнів. Склад учнів, які належать до ШКСП, може змінюватися.

 2. Членом клубу може бути учень 6-10 класів школи, який має бажання працювати в команді і приймає активну участь у запланованій роботі.

 3. Президентом клубу, спеціалістом по звязках з громадськістю, фотокореспондентом, блогером є виборні особи, які обираються на загальних зборах клубу.

 4. Член клубу має право:

 • брати участь у роботі клубу;

 • обговорювати на Загальних зборах клубу будь-які питання діяльності клубу;

 • отримувати інформацію з питань діяльності клубу;

 • критикувати членів клубу з посиланням на конкретні документи або дії при обговоренні на загальних зборах відповідних органів клубу;

 • вільно виходити з членів клубу у встановленому порядку;

 • здійснювати інші дії, передбачені Статутом клубу.

 1. Член клубу зобов'язаний:

 • виконувати рішення загальних зборів клубу;

 • брати участь у виконанні завдань, визначених Статутом клубу;

 • дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту клубу;

 • підтримувати своїми діями авторитет клубу, дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики;

 1. Член клубу може бути виключений з членів клубу. Питання про виключення з членів клубу вирішується на загальних зборах клубу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад дві третини учасників загальних зборів.

 2. Член клубу припиняє своє членство в клубі:

 • за власним бажанням;

- виключення з клубу за дії, несумісні з його Статутом;

- тривалої неучасті у роботі клубу (більше одного місяця) без поважних причин;

§7

ШКСП кожного року складає план роботи на рік

§8

Для найактивніших вчителів та учнів, що працюють у ШКСП передбачено дипломита/або нагороди.

§9

ШКСП обирає свою назву і логотип, які можуть бути змінені лише за згодою вчителя-модератора.Зміни та доповнення до Статуту клубу затверджуються загальними зборами.