Гурток "Театральний"

( 3 Голоса (ів) ) 

Керівник Онопрієнко Тетяна Антонівна

Театр завжди був і залишається могутнім засобом ідейного, морального, естетичного та етичного виховання людини. Театральне мистецтво пропонується дітям як невичерпне джерело гуманізму, пізнання, творчого спілкування.

Учнів потрібно вчити розуміти театр і закладати бажання ділитися цим розумінням з друзями, уміти радіти разом з товаришами новим надбанням, які відкриває мистецтво театру.

Діти повинні оволодіти практичними навичками гри на сцені, освоїти основи акторської майстерності, сценічної мови, руху, гриму.

Програма передбачає проведення як комплексних занять (що включають матеріали зі сценічної мови, аналізу тексту, майстерності актора та ін.), так і тематичних (урок гриму, танець, сценічний бій).

Програма побудована за принципом індукції (від простішого до складнішого), а також включає методику роботи над літературною основою сценічного матеріалу, постановочної діяльності, навчання дітей основ сценічної майстерності, оформлення вистави, теорії театру.

На заняттях театрального гуртка планується здійснити постановку уривків з п’єс різних авторів або мініатюри, інсценівки.

Гурток   розширяє  музичні  знання дітей. Розвиває у дітей театральні здібності. Виховуєу дітей інтерес до різних видів театральної діяльності, художній смак, естетичне сприйняття навколишнього, прагнення до самовираження. Зацікавлює  дітей брати участь у інсценівках, музичних казках. Заохочує показувати готові твори іншим дітям, батькам, дорослим.