Звіт директора за 2017-2018 н.р.

( 3 Голоса (ів) ) 

 

Звіт директора

комунального закладу освіти

Піщанське НВО  «ЗОШ  І-ІІІ ступенів-дитячий садок»

Ляшенко Л.П.    

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік, і тому ми зібралися сьогодні, щоб проаналізувати роботу колективу навчального закладу, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Піщанського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів –дитячий садок»  перед трудовим колективом, представниками громадськості, самоврядуванням школи.

 

 Як директор школи  у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася ст.53 Конституції України, Законами України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Законом України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритості навчального процесу.

Основними завданнями закладу є виховання патріотів, відданих демократичним цінностям, створення сприятливих умов для гармонійного розвитку учнів, їх здібностей, підготовки до самостійного життя.

1. Загальна інформація про школу

 Піщанське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів –дитячий садок» є комунальною власністю Білоцерківської РДА Київської області. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти Білоцерківської районної ради, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи  прийнята в експлуатацію 1970  року.

 

 

Навчання завершили 84 учня  у 11 класах, середня наповнюваність класів становить 5-15 учнів. Педагогічним колективом закладу проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

До педагогічного колективу приєдналися  вчитель фізики Павловський В.А. та вчитель християнської етики  Сушко І.В.

 

2. Кадрове забезпечення

          У 2017-2018 навчальному році штатними працівниками Піщанське НВО  було забезпечене на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою.

Перспектива в освіті така, що років через п’ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям, активно використовуючи у своїй посадовій та вчительській діяльності сучасні освітні технології, зокрема телебачення, комп’ютерні презентації, відеоуроки, комп’ютерні тести.

Якісний склад педагогічних працівників:

 

Кваліфікаційна   категорія   та  педагогічне звання:

Кількість

"Спеціаліст вищої категорії

7

"Спеціаліст І категорії"

4

"Спеціаліст II категорії"

5

"Спеціаліст"

5

"Старший учитель"

1

"Вчитель-методист"

2

 

3. Методична робота.

          Методична робота педагогічних працівників була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2000 р. «Про ключові проблеми розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно – технічної освіти» в контексті послання Президента України до Верховної Ради «Україна: поступ у ХХІ століття», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду. Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі річного плану «Методичне забезпечення».

У школі  діє певна система методичної роботи. Педагогічний колектив працює над проблемою «Формування базової компетенції та позитивної мотивації навчальної активності учнів». Керівництво методичною роботою здійснює методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних циклових методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи  результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, бібліотеки, кабінетів інформатики, фізики та хімії, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети та портфоліо учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів для конкурсів, технічні засоби (комп’ютер, інтерактивна дошка, доступ до мережі Інтернет за рахунок точок доступу Wi-Fi).

За останні роки адміністрація та педагогічний колектив можуть стверджувати, що в школі відбуваються позитивні зміни, серед яких варто відзначити:

 • впровадження продуктивних інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
 • активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;
 • всебічне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • участь усіх учасників у реалізації завдань навчально-виховного процесу;
 • моніторинг якості освітнього процесу (періодичний, підсумковий);
 • моніторинг розвитку творчих здібностей учнів у системі додаткової освіти;
 • моніторинг оздоровчої функції освіти (динаміка стану здоров’я учнів).

Щодо виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» слід зазначити, що протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови Про засади державної мовної політики». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України, один раз на п’ять років – стан викладання української мови та літератури. Учителі школи йдуть у ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджують все більше і більше педагогів . Використовуються у навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання. Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

Цього навчального  року  ми провели 3 майстер класи для вчителів початкової школи Білоцерківського району вчителі Шабельна Ж.В.,Іваніцька О.І., Боженко С.В. Завдяки педагогічному колективу ми потрапили у 8 кращих шкіл України. Стали пілотною школою з Київської області, впродовж 2017-2018 н.р. ми ділилися досвідом з іншими школами України, відвідали Київщину, Полтавщину,Прикарпаття. Впроваджуємо нові  ідеї, розробляємо проекти, відкрили ШКСП координатором якого є Ходаківська Ю.В.Виграли гранд від Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» програма «Школа як осередок розвитку  громади»,організатором якого є фонд Чарльза Стюарта Мотта. Креативність, наполегливість педагогів та учнів показала свої вміння на районному етапі гри «Джура» ми здобули 5 місце серед 22 шкіл району(вчитель Скаржановська К.І.,Абель В.Г.,Сусол В.В.,Качан В.В.,Бреус Н.О.). Наша спільна робота дітей та вчителів показали хороші результати на районній спартакіаді. Лепей Артур учень 11 класу  здобув дві  медалі і два  других місця на цих змаганнях- стрибки у довжину,біг 100 метрів. Піддубна Павліна учениця 10 класу здобула 3 місце - біг 400 метрів.    Ми здобули 5 командне місце в     Білоцерківському районі серед інших шкіл(вчитель Скаржановська К.І.)Кожен вчитель і працівник нашої школи  доторкнувся серцем і душею щоб нашим дітям у школі було комфортно.

  4.  Навчальна діяльність учнів

Наша школа — це навчальний заклад, що виконує замовлення суспільства щодо виховання конкурентоспроможної особистості в умовах ринкової економіки, яка вміє орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечностей і здатна планувати стратегію власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей. Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні й вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних осо­бливостей та обдарувань, що врешті допоможе випускникам стати успіш­ними в житті, здатними до інтеграції в європейське співтовариство.

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на районних учнівських олімпіадах, конкурсах, участь у конференціях та фестивалях.

Роїк  Наталія  учениця  11 класу здобула ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу  знавців української  мови  імені Петра Яцика,вчитель, який готував Наталочку Роїк Ю.М.

Шевченко Євгенія  учениця  9 класу  здобула ІІ місце на ІІ етапі олімпіади з російської мови,вчитель який готував Євгенію Онопрієнко Т.А. 

 Четверікова  Вікторія учениця 11 класу здобула ІІІ місце на ІІ етапі мовно-літературного конкурсу  імені Тараса Шевченка, вчитель який готував Вікторію Роїк Ю.М

Музика Аліна  учениця 9 класу здобула ІІ місце на ІІ етапі олімпіади з трудового навчання,вчитель який готував Аліну Сусол В.В.

Шибецький  Ігор, учень 9 класу здобув ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу-захисту МАН, секція «Географія та ланшафтознавство», вчитель який готував Ігоря Надтока В.О.

Кабачій Світлана, учениця  9 класу здобула  І місце на ІІ етапі олімпіади із зарубіжної літератури, ІІ місце на ІІ етапі олімпіади з української мови, ІІ місце в мовно-літературному конкурсі  імені Тараса Шевченка, ІІ місце в конкурсі-захисті МАН «Літературна творчість» вчителі які готували Світлану це Онопрієнко Т.А.,Кравчук Л.В.

Кожного року ми беремо активну участь в районних конкурсах «Наші Надії» та «Дивограй». Цього року наші дівчатка колектив «Квіти України» здобули друге місце у номініції вокал районного конкурсу «Наші Надії», та друге місце  у номінації вокал на районному конкурсі «Дивограй», на якому отримали  в подарунок праску. Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, полягає не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних

 конкурсах як «Колосок», «Левеня», «Кенгуру», «Соняшник», «Грінвіч».

 

Результати ДПА у 9 класі:

Українська мова (диктант)

високий рівень – 11%, достатній рівень – 56%, середній рівень – 33%, початковий рівень – 0%.

Математика

високий рівень – 22%, достатній рівень – 34%, середній рівень – 44%, початковий рівень – 0%.

Правознавство

високий рівень – 11%, достатній рівень – 34%, середній рівень – 55%, початковий рівень – 0%.

 

Але в навчальній роботі залишаються недоліки, тому для їх усунення необхідно здійснювати такі заходи:

 • активізувати роботу вчителів-предметників з підготовки учнів до участі у відбіркових турах предметних олімпіад;
 • урізноманітнювати форми роботи предметних гуртків з метою зацікавленості учнів до предметів;
 • проводити більш активну науково-дослідницьку роботу;
 • залучати до позакласної та позаурочної роботи дітей, які мають високий  рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей.
 1. 5.  Виховна та позакласна робота

    Входження України в європейський освітній простір, розбудова національної системи освіти породжують певні зміни в концептуальних підходах та парадигмі освіти й вихованні учнів на сучасному етапі.

Сьогодні ми розглядаємо стратегію виховання як багатокомпонентну та багатовекторну систему, яка є основою формування особистості школяра та значною мірою впливає на розвиток України в цілому. Саме країна та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення власної долі, долі своєї держави, подальших глобальних змін на планеті.

Виховна робота школи у 2017-2018 була спрямована на вирішення таких завдань:

 1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.
 2. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.
 3. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.
 4. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.
 5. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
 6. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
 7. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
 8. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.
 9.  Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.
 10.  Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.
 11.  Залучення дітей до розв’язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формування досвіду громадянської поведінки.
 12.  Розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.
 13.  Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.
 14.  Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.
 15.  Педагогічний захист й підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.
 16.  Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

Дуже активно працювало учнівське самоврядування. Силами активістів учнівського самоврядування  під керівництвом заступника директора з виховної роботи Сусол В.В. та за допомогою  учителів були організовані шкільні свята: «День Знань», «День працівника освіти», «100 днів у школі», «Козацький гарт», «Осінній бал», «Козацькі розваги», Новорічний карнавал, конкурсна програма до Дня святого Валентина, заходи до Дня Цивільного захисту, свято Останнього дзвоника,  випускний вечір 11 класу. Членами учнівського самоврядування систематично перевірявся санітарний стан у класах, стан озеленення школи, проводився моніторинг поведінки учнів на перервах. Згідно з планом, двічі за семестр проводилися рейди «Запізнення», результати яких обговорювались у класних колективах та висвітлювалися на веб-сайті школи.

 Школа основує свою діяльність на ґрунті національної культури і національних традицій, які за змістом і формами роботи відповідають національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу учнів школи, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави.

Однак, не завжди виховна робота у нашому навчальному закладі здійснюється на високому рівні. Тому, для усунення недоліків в організації виховної роботи необхідно:

 • систематично проводити бесіди на правову тематику з учнями та батьками, систематично залучати учнів до роботи комітетів органів самоврядування, аналізувати мікроклімат в класних колективах;
 • здійснювати пошук і цілеспрямований вияв обдарованості у дітей;
 • удосконалювати проведення заходів щодо зменшення ризику дитячого травматизму.

 

 

6. Правовиховна робота

Правове виховання в школі  – це система підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів. Завдання правового виховання: забезпечення в учнів високих моральних рис, які є головним чинником вибору способів поведінки; забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

Ріст ефективності правового виховання відбувався завдяки:

- стимулюванню здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації

учнів;                              

- використанню активних форм і методів виховного впливу на учнів (діалогів, аутотренінгів, дискусій, акцій);

- використанню досягнень педагогічної та психологічної науки;

- здійсненню виховання на засадах гуманізму, демократизму, доброзичливості, партнерських взаємин.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

 • тематичні відеопрограми та класні години;
 • місячник морально-правового виховання з трьома тематичними тижнями;
 • зустрічі з представниками правоохоронних органів;
 • лекції, бесіди на правову тематику;
 • анкетування;
 • уроки правознавства;
 • олімпіади та конкурси з правознавства;
 • індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;
 • батьківські лекторії;
 • відвідування проблемних сімей.

          Практичним психологом школи  регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями, що потрапили у складні життєві умови. За рахунок постійної профілактичної роботи, плідної роботи Ради профілактики, співпраці з органами внутрішніх справ на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх учні школи  відсутні.

 

7. Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року та на початок 2017 року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

 • сиріт  – 1;
 • інвалідів – 2;
 • малозабезпечених – 1;
 • діти з тимчасово окупованих територій – 1;
 • діти учасників АТО – 4.

          Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи, залучені до гурткової роботи.

8. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи  – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у нашій школі  здійснюється під час навчально-виховного процесу:

 • виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території;
 • розширення знань про професії на уроках трудового навчання  та інших уроках;
 • екскурсії на виробництво, управлінські структури, у військові частини;
 • позакласні виховні заходи, участь у конкурсах, фестивалях, екскурсіях та туристичних поїздках.

           

9. Державно-громадське управління

Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту школи, педагогічна і батьківська громадськість брала активну участь в управлінні школою. Найважливіші питання напрямків розвитку Піщанського НВО, планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, вирішуються всі поточні питання життя й роботи школи. На рівні кожного класу створені та діють батьківські комітети, що беруть найактивнішу участь в організації повсякденної роботи та навчально-виховного процесу. Організація ефективної роботи школи неможлива без дієвого постійного зворотного зв’язку з батьками. Адміністрація школи, вчителі з увагою ставляться до всіх пропозицій і зауважень з боку батьків. У школі  налагоджена робота з батьківською громадськістю:

 • працює батьківський комітет закладу;
 • за безпосередньої участі батьківських активів у класах проводяться масові заходи;
 • періодично проводяться засідання батьківського лекторію;
 • упродовж навчального року проводяться батьківські збори із запрошенням учителів-предметників, що свідчить про налагоджену спільну роботу педагогічного колективу школи з батьками учнів.

За 2017-2018 навчальний рік до директора закладу письмових звернень не було.

 

10. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи  організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний кабінет медичної сестри, де працює шкільна сестра медична, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно учні проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів, на підставі довідок лікувальної установи в школі  формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. З урахуванням цих списків видається наказ по школі. Працівники  школи  щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівник харчоблоку проходить медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного обстеження фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства»  (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Усі учні нашої школи харчуються безкоштовно.

Цікавими оздоровчими заходами в школі  є проведення традиційних чотирьох тижнів збереження життя та здоров’я учнів, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкідливість паління, вживання наркотичних речовин, алкоголю, виступи шкільної сестри медичної на загальношкільних батьківських зборах. У планах виховної роботи кожного класного керівника  є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

 

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, інших численних нормативних актів, які регламентують роботу Піщанського НВО  з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по гімназії призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

Адміністрацією закладу в період 2017-2018 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв  електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в закладі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

 На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, чергуванням по закладу. У школі  в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи  розташовано стенди та інформаційні панелі, на яких розміщено та транслюються матеріали з безпечної поведінки.

Будівля закладу забезпечена первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування, на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

На першому та другому поверхах розміщено плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно з санітарними, пожежними нормами і правилами, закладом отримані Паспорти готовності Піщанського НВО  до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, комп'ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові, на педагогічній раді.

Протягом року жоден з учнів не був травмований під час навчально-виховного процесу.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі  розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються та аналізуються.

 

13. Фінансово-господарська діяльність

Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

За рахунок бюджетних коштів відбулась реконструкція спортивного залу, ігрової кімнати дитячого садка, ігрова кімната початкової школи.

 Під час літніх канікул відбудеться капітальний ремонт у кабінеті першого класу  та косметичні ремонти по класах, дитячому садку, їдальні у коридорах на першому та другому  поверсів.

Адміністрацією Піщанського НВО  приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними  стендами, активно проводиться робота з озеленення.

Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають учні та працівники школи. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Робітник  періодично скошує траву на газонах.

 

14. Управлінська діяльність

Управління закладом здійснюється згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю та календарними планами вчителів-предметників, планами виховної роботи класних керівників Така система планування, що відпрацьована у Піщанському НВО  і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.  У Піщанському НВО в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У Піщанському НВО ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Адміністрація використовує багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки тощо.

Під час здійснення контролю практикуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютерних аналітичних систем. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи  приймає певні управлінські рішення щодо діяльності конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи  у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва, як: порада, особистий приклад, похвала; шанобливе ставлення до людей. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

Я, як директор, вчителі, учні, намагаємося робити все, для того щоб наш заклад посідав перші сходинки на освітянському просторі Білоцерківщини.

Тож сьогодні хочу скласти дяку й шану тим, хто творив і творить сучасну нову школу : педагогам, учням, батькам, технічному персоналу,кухарям,робітникам, сторожам. А також тим, хто про нас дбає: насамперед:

-        Піщанській сільській раді на чолі з сільським головою Музиці В.Р. – за те, що заклад має достатнє фінансування своїх потреб, за порозуміння і підтримку. За кошти с\р у школі зроблено капітальний ремонт спортзалу, ігрової кімнати в д\с, придбано нові меблі, техніку.

-        Нашим шефам, спонсорам за благодійну допомогу директор ТОВ «Вектор-2008»  Ящуку Віталію Григоровичу за надані кошти для колонки, фарбу;

-        Директору СФГ «Злагода»  Кудлі Володимиру Юрійовичу ,за смачні та корисні овочі ;

-        Директору СФГ «ЛАД» Ляшенко Анатолію Вікторовичу, за постійну підтримку в усьому ;

-        Директору ПП «Світозар» Карпенку Олександру

 

Висловлюю щиру подяку батьківській громаді, управлінським структурам, меценатам за тісну співпрацю!

Сподіваюсь на подальшу співпрацю у роботі!

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити