Звіт директора школи

( 4 Голоса (ів) ) 

Звіт

директора Піщанського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів –дитячий садок» Ляшенко Лілі Петрівни   про функціонування та розвиток навчального закладу у 2016/2017 навчальному році

Згідно зі своїми функціональними обов'язками та керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти Вашій увазі представляю звіт про діяльність директора школи та про підсумки роботи школи  за 2016 – 2017 н.р.

 

Піщанське навчально-виховне об’єднання  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Білоцерківського району Київської області є юридичною особою, знаходиться за адресою: 09160, Київська область, Білоцерківський район, с. Піщана, вул. Замкова, 74. Піщанське навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» перебуває у комунальній власності, підпорядковується  відділу освіти Білоцерківської державної адміністрації (розпорядження голови адміністрації від 14.10.2003 р. №301).   

   Навчальний заклад функціонує відповідно до Статуту, що відповідає вимогам чинного законодавства і затверджений в установленому порядку, має довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, кутовий штамп, печатку і вивіску з відповідною назвою.

Піщанське НВО складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного. Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох (за наявності належних умов та вільних місць) до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

Кількість класів у НВО – 11, кількість учнів – 84, вихованців дошкільного відділення - 19. Мова навчання – українська.

Розуміючи вимоги сьогодення педагогічний колектив Піщанського НВО  оновлює зміст, форми і методи навчально-виховного процесу, ставлячи за мету формування високоінтелектуальної, духовно багатої особистості, якій притаманні почуття незалежності, національної самосвідомості, власної гідності, бажання працювати задля розквіту держави.

  Педагогічний колектив школи постійно працює над удосконаленням навчально-виховного процесу, дотримуючись Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні, обласних та районних програм, спрямованих на розвиток освітньої галузі, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, інших відомств.

Матеріально-технічна база навчально-виховного об’єднання  та його навчально-методичне оснащення забезпечує здійснення навчально-виховного процесу на достатньому та високому рівнях. Усі учні 1-11 класів навчаються в одну зміну, в НВО діє кабінетна система. У приміщенні шкільного підрозділу є бібліотека, спортивний зал, методичний кабінет, кабінет соціального педагога, кабінет директора, їдальня, комп’ютерний клас. У закладі відповідно оформлено кабінети початкових класів, української мови та літератури, зарубіжної літератури,  англійської мови, предметів гуманітарно-естетичного  циклу (історія, географія, музичне мистецтво, художня культура), інформатики, математики та фізики, біології та хімії, але  проатестовано   кабінет    захисту Вітчизни.   Усі комп’ютери в НВО підключені до мережі Інтернет, з них 7 – використовуються в кабінеті інформатики,  1 – в бібліотеці, 3 – для адміністративної роботи.

Піщанське НВО «ЗОШ I-III ступенів – дитячий садок» має власний веб-сайт та електронну пошту. Адреса офіційного сайту Піщанського НВО у мережі Інтернет – pischana-school@ukr.net, електронна пошта: pischana-school@ukr.net.  

Успішному розвитку Піщанського НВО сприяє наявність:

-           системи методичної, виховної, правовиховної роботи;

- реалізації проектів громадсько-активної школи;

- дослідно-експериментальної роботи з використання елементів медико-педагогічного проекту  «Гармонія інтелекту та розвитку «ПіснеЗнайка» в початковій школі;

-інноваційної діяльності «Культура добросусідства»  в дитячому відділенні та початковій школі;

-           гуртків ( «Школа безпеки», «Бісерне диво», «Садівництво і квітникарство»),   які пропонують школярам широкий спектр занять за інтересами, забезпечують зайнятість дітей у другій половині дня за різними напрямами;

-           розвиненого шкільного самоврядування (учнівська   організація «ТЕМП»), що дозволяє масове залучення учнів у різноманітну, активну громадську діяльність;

-           позитивних взаємин між педагогами і учнями (вчителі налаштовані на підтримку школярів та створення умов для отримання якісної освіти, виховання громадянина - патріота України);

-           соціальної служби, якою керує учитель Боженко С.В. Це дає можливість забезпечити соціально-психологічний супровід розвитку дитини та надати консультації батькам;

-           постійно працює Рада НВО, батьківський комітет, піклувальна рада, рада профілактики.

У Піщанському    навчально-виховному об’єднанні «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» діє профспілковий комітет, створений із числа працівників школи. Укладено колективну угоду між адміністрацією школи і профспілковим комітетом. Щорічно наказами по НВО розподіляються функціональні обов'язки між членами адміністрації (директором НВО, заступниками директора НВО з виховної та навчально-виховної роботи, заступником з господарської діяльності),   розроблено посадові інструкції на кожного працівника.

Навчальний заклад обслуговує мікрорайон  села Піщана.  

Діяльність педагогічного колективу Піщанського НВО направлена на забезпечення прав вихованців на дошкільну освіту, освітніх потреб учнів, організацію їх навчально-пізнавальної діяльності, надання освітніх послуг на шляху до отримання якісної освіти, особистісно -зорієнтованого навчання та регламентується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, затвердженого наказом № 64  від 26.01.2012  року відділу освіти Білоцерківської райдержадміністрації.

Кількість педагогічних працівників у Піщанському навчально-виховному об’єднанні «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» - 22, педагоги мають відповідну вищу та середню спеціальну освіту, школа укомплектована фахівцями.

 

Динаміка якісного складу педагогічних працівників:

 

Категорії

 2014/2015н.р.

2015/2016н.р.

2016/2017н.р.

спеціаліст

вищої категорії

4

4

7

спеціаліст

першої категорії

5

7

4

спеціаліст

другої категорії

4

3

5

спеціаліст

12

11

4

молодший спеціаліст

 

 

1

з них: відмінник освіти

-

-

-

           учитель-методист

1

2

2

           старший учитель

1

1

2

Загальна кількість

педагогічних працівників

25

25

21

 

 

 

Методична робота в Піщанському навчально-виховному об’єднанні «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Національної доктрини розвитку освіти», Концепції профільного навчання  у старшій школі,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Перспективного плану роботи закладу, Положення про методичний кабінет, Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.

Заклад укомплектований програмно-методичним забезпеченням навчально-виховного процесу, з усіх предметів є навчальні програми. Календарно-тематичне планування навчальних предметів відповідає чинним програмам.

Методична робота педагогічного колективу спрямована на реалізацію  науково - методичної проблеми: «Формування базової компетенції та позитивної мотивації навчальної активності учнів». 

Головним пріоритетом роботи педагогічного колективу є підвищення якості освіти та її відповідності сучасним стандартам.

З метою цілеспрямованої роботи всіх методичних підрозділів  у школі працює методична рада, до складу якої входять: Кравчук Л.В. - голова ради, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, Ляшенко Л.П. –  секретар ради, директор НВО, вчитель української мови та літератури, спеціаліст І категорії; Яремчук Л.О. –  член ради, вчитель англійської мови, керівник шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарно-естетичного циклу, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист; Сусол В.В., заступник директора з виховної роботи, учитель інформатики, трудового навчання (технології), спеціаліст вищої категорії, Лепей І.М.  – член ради, учитель початкових класів, керівник методичного об`єднання вчителів початкових класів, спеціаліст вищої категорії; Шабельна Ж.В., учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, Онопрієнко Т.А. – член ради, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст І категорії,  

У 2016-/2017 н. р. у школі функціонують такі методичні підрозділи:

1. Методичне об`єднання вчителів початкових класів.

2 Методичне об`єднання вчителів гуманітарно-естетичного циклу.

3.Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу.

4. Методичне об`єднання класних керівників.

4. Школа молодого вчителя.

Робота методичних об`єднань спрямована на вдосконалення методичної підготовки до уроків, фахової майстерності вчителя, вдосконалення методики проведення уроку.

Протягом 2013 /2014, 2014/2015, 2015/2016 н. р. на базі  закладу освіти були проведені відкриті уроки та позакласні заходи. 

2013/2014 н. р.: 01.10.13 -  районний семінар учителів української мови та літератури, які мають вищу кваліфікаційну категорію(педагогічна група «Мрія»). Учитель-методист Л.В. Кравчук провела на високому рівні  відкритий урок «Розвиток критичного мислення на уроках української мови» та творчу зустріч «Поезія – це завжди неповторність».

01.11.13  – районний семінар заступників з виховної роботи, який  на високому рівні провела  заступник директора з виховної роботи Ляшенко Л.П. з теми: «Документація заступника з виховної роботи та  класного керівника. Вимоги до ведення документації та оформлення портфоліо».

12.03.14 – районний семінар учителів початкової школи ( за підсумками дослідно-експериментальної роботи медико-педагогічного проекту «ПіснеЗнайка»). Учитель  3-го класу Шабельна Ж.В. показала урок природознавства з теми «Розмноження тварин»,  учитель 2-го класу  Коваль С.С. – з теми «Як потрібно поводитися серед природи навесні». Педагоги під час проведення уроків  застосовували  музико-терапевтичну технологію безстресового та гармонійного засвоєння знань.  Лепей І.М.,учитель 1-го класу, підготувала  доповідь для педагогів району «Навчаємося за програмою медико-педагогічного проекту «ПіснеЗнайка»); Уроки було проведено на високому рівні.

03.04.14 відбувся у школі   районний семінар вчителів географії. Відкритий урок у 6 класі з теми «Елементи будови річки. Практична робота» продемонстрував учитель географії Надтока В.О., який на той час був молодим спеціалістом та слухачем аспірантури. Урок було проведено на належному рівні.

У 2014/2015 н. р. проведено один обласний та 4 районні семінари:

     15.10. 2014 року – засідання школи педагогічної майстерності вчителів англійської мови «Використання комунікативної методики у процесі навчання англійської мови у початкових класах». Проводила учитель-методист Яремчук Л.О.

     13.11.2014 року – майстер-клас для вчителів інформатики «Формування інформаційної  культури учнів 6 класу на уроках інформатики». Проводила учитель Сусол В.В.

     30.11.2014 року – семінар-практикум «Використання інтерактивних технологій навчання на уроках англійської мови та в позаурочний час». Проводила учитель-методист Яремчук Л.О.

     16.04.2015 року – обласний семінар-практикум для заступників директорів з виховної роботи. Фестиваль методичних ідей «Національно-патріотичне виховання». Проводила заступник директора з виховної роботи – переможець обласного конкурсу «Заступник з виховної роботи» 2014 року Ляшенко Л.П.

У 2015/2016 н. р. базі НВО було проведено  3 семінари, 2 з яких обласного рівня   для слухачів Національної академії неперервної освіти педагогічних кадрів:

   8 квітня 2016 року  директор НВО Ляшенко Л.П.,  заступник директора з навчально-виховної роботи Кравчук Л.В., заступник директора з виховної роботи  Сусол В.В.,  учитель початкових класів Шабельною Ж.В.  підготували та провели   практичне заняття  з освітянами області (резерв   управлінських кадрів)  «Дайте мені шанс», які перебували на курсах в «Академії неперервної освіти».

     14 квітня на базі школи відбулося заняття педагогічної практики для слухачів курсів підвищення фахової кваліфікації учителів початкових класів. Заняття провели  учитель 1 класу Шабельна Ж.В. та учитель 3 класу   Лепей І.М.

    18 травня   проведено  семінар-приктикум з проблеми «Наступність у виховній спрямованості курсу «Культура добросусідства» для вихователів НВО, НВК та  учителів початкових  класів. Семінар-практикум провели Крижанівська О.Б.,  вихователь дошкільного відділення, Шабельна Ж.В.,  учитель 1-го класу, Дубова О.Ю, практичний психолог.

    2016-2017 навчальний рік

21 вересня 2016 року на базі закладу було проведено семінар з теми «Підвищення інноваційної культури педагогічних працівників». Семінар проведено для заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх шкіл Білоцерківського району. Виступи  з питань інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності  підготували Ляшенко Л.П. – директор НВО ( «Організація системи роботи в громадсько-активній школі»)  та Кравчук Л.В. – заступник з НВР (Підсумки дослідно-експериментальної роботи за медико-педагогічним проектом «ПіснеЗнайка» в початковій школі та елементи його використання у дитячому відділенні закладу та початковій школі»), Шабельна Ж.В. «Організація інноваційної роботи за інтегрованим курсом «Культура добросусідства» в початковій школі»). Відкриті уроки показали учителі Лепей І.М., Шабельна Ж.В.

28 листопада 2016 року відбувся інтегрований семінар заступників директорів з виховної роботи та бібліотекарів з теми «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності. Співпраця шкільних бібліотекарів та заступників з виховної роботи як пріоритетний напрям виховання національної свідомості та патріотизму особистості»  Виступи  підготували заступник з виховної роботи Сусол В.В. та бібліотекар Троцька М.П. В ході семінару проведена конкурсно-ігрова програма «Я люблю Україну».

      Згідно з річним планом роботи протягом року проводяться тематичні тижні. Слід відзначити, що предметні тижні були проведені на належному та високому рівнях.  За  їх організацію відповідали керівники та члени методичних об’єднань. Так методичне об’єднання   початкових класів, до якого входять учителі  Боженко С.В., Іваніцька О.І., Шабельна Ж.В., Лепей І.М. якісно провели  «Тиждень талантів і здібностей»,  «Тиждень моди і стилю», готуються до проведення у травні «Тижня родини». ШМО класних керівників очолило «Тиждень наук, що не вивчаються у школі» та «Тиждень незнайомих професій». ШМО вчителів гуманітарно-естетичного циклу - «Тиждень цікавого спілкування» (відповідальна Роїк Ю.М.), «Тиждень рідного краю» (відповідальний учитель Ляшенко Л.П.), «Тиждень права» (учитель Бреус Н.О.), «Тиждень народів світу» (учитель Яремчук Л.О.), спільно з учителями природничо-математичних наук  підготували та провели « Тиждень дизайну і хенд-мейда» (відповідальний учитель Абель В.Г.), «Тиждень дитячої книги» ( бібліотекар Троцька М.П.), Шевченківські дні ( учитель Кравчук Л.В.).  ШМО вчителів природничо-математичного циклу  організували та провели з учнями Всеукраїнський олімпійський урок та Олімпійський тиждень під керівництвом учителя фізкультури Скаржановської К.І., «Тиждень набуття здорових звичок» (відповідальний учитель Качан В.В.), «Тиждень грошей і бізнесу» (відповідальний учитель Ходаківська Ю.В.), «Тиждень техніки і технологій», проведення якового очолила учитель Сусол В.В., «Тиждень відкриттів і винаходів» (відповідальний учитель Маменко М.О.), «Тиждень пригод і подорожей», «Тиждень загадок природи»  (відповідальні учителі  Качан В.В., Надтока В.О.) . 

Адміністрація закладу постійно сприяє зростанню фахової  майстерності педагогічних працівників. Атестація педагогів здійснюється відповідно до перспективного плану атестації та Типового положення про атестацію педагогічних кадрів. Курсове підвищення кваліфікації педагогів здійснюється на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». З метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 100% працівників НВО пройшли навчання за програмою «Intel®Навчання для майбутнього».

Поряд із курсовою перепідготовкою широко застосовуються  можливості самоосвітньої діяльності. Методами керівництва самоосвітою вчителів  є анкетування, заповнення індивідуальних карток методичної діяльності, виступи на засіданнях педагогічних рад, методичних об`єднань, творчі звіти, участь у презентації досвіду роботи на рівні школи і району.

Здійснюється робота  вчителів з обдарованими і здібними учнями. У школі постійно поповнюється база даних обдарованих дітей. Проте рівень підготовки учнів школи до Всеукраїнських предметних олімпіад ще залишається невисоким.

Серед найбільш результативних форм  методичної роботи в закладі слід відзначити роботу МО вчителів початкових класів, роботу міжпредметного семінару, індивідуальну роботу окремих вчителів:  Лепей І.М., Шабельної Ж.В. – початкова школа, учителів української мови Роїк Ю.М., Кравчук Л.В., учителя трудового навчання Сусол В.В., учителя біології Качан В.В., у роботі яких простежується  підвищення результативності учнів у Всеукраїнських предметних олімпіадах, але  учнівські роботи за програмою МАН на конкурс-захист не подавалися.

 

Результативність участі учнів у конкурсах, турнірах, змаганнях

 

Назва конкурсів, турнірів

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.

К-сть призерів

 

К-сть призерів

К-сть призерів

Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок»

7

6

 

Міжнародний конкурс із фізики «Левеня»

1

5

 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

2

3

-

Зональний турнір з фізики «Найрозумніший»

1

2

1

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

5

9

 

Міжнародна природознавча гра «Геліантус»

5

3

 

Міжнародна гра з англійської мови «Грінвіч»

6

6

 

Районний ТЮМ «Інтелектуальний олімп»

3

3

4

Творчі конкурси, спортивні змагання:

районна виставка декоративно-ужиткового мистецтва

 

2

1

 

  2

1

 

3

Мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка

1

 

2

«Я – Київщини гордість і надія»

1

 

 

 

 

Участь у предметних олімпіадах з базових дисциплін ІІ етап (районний)

 

№ п/п

Предмет

2014/2015

(місце)

2015/2016  (місце)

2016/2017   (місце)

1.

Українська мова і література

 

5,6,11

3,8

3,10,13

2.

Математика

 

5,6,7,9,13

6,7,10

4,5,6

3.

Біологія

 

6,10,11

12,13

3,6,8

4.

Хімія

 

7,10

5

13

5.

Трудове навчання

 

-

7

3

6.

Географія

 

5,17

-

5,8

7.

Історія

 

5,8

7,10

9

8.

Зарубіжна література

 

-

-

5,9

9.

Фізика

астрономія

7,8,10,12

10

7

9

-

10.

Правознавство

 

-

5,11

8

11.

Образотворче мистецтво

 

-

-

6

12.

Інформатика

 

-

-

-

13.

Інформаційні технології

 

-

-

 -

14.

Конкурс знавців української мови

ім. П. Яцика

4,6,8,11

2,6,7

5,6,10

15.

Міжнародний мовно-літературний

конкурс ім. Т. Г. Шевченка

5,7,9,11

6,7

1,2

16.

Англійська мова

 

 4

11,15

6,9

 

Аналіз проведеної роботи показав, що підвищився науково – теоретичний та методичний рівень викладання предметів, володіння ІКТ (інформаційно – комунікаційними технологіями), посилилась робота щодо пошуку ефективних  форм і методів навчання та виховання, подолання неуспішності у навчально – виховному процесі. Проте ще залишається достатньо багато учнів, які мають середній рівень знань з базових дисциплін, а окремі учні і початковий, що пояснюється об`єктивними і суб`єктивними факторами.

Моніторинг навчальних досягнень учнів свідчить, що переважає середній та достатній рівні навчальних досягнень учнів.

 

 

Аналіз навчальних досягнень учнів  у І семестрі 2016/2017 н. р.

 

Клас

К-сть учнів

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

14

0

0

5

35%

6

43%

3

22%

3

6

1

16%

0

0

4

68%

1

16%

4

15

1

7%

6

39%

7

47%

1

7%

5

5

0

0

0

0

5

100%

0

0

6

5

0

0

0

0

5

100%

0

0

7

4

2

50%

2

50%

0

0

0

0

8

9

3

34%

3

33%

3

33%

0

0

9

11

3

27%

8

73%

0

0

0

0

10

6

1

17%

3

50%

0

0

2

33%

11

5

2

40%

3

60%

0

0

0

0

Всього учнів

84

Всього оцінюється

80

13

16%

30

38%

30

38%

7

8%

 

Успішність: 84%;  середній рівень: 38%; достатній рівень: 38%; якість – 46%

 

Аналіз навчальних досягнень учнів  у 2015/2016 н. р.

 

Клас

К-сть учнів

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

1

14

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6

0

0

1

17%

4

66%

1

17%

3

15

0

0

9

60%

4

26%

2

14%

4

6

0

0

2

34

2

33%

2

33%

5

4

0

0

0

0

4

100%

0

0

6

4

2

50%

2

50%

0

0

0

0

7

9

1

11%

5

56

2

22%

1

11%

8

11

3

28%

4

36%

4

36%

0

0

9

8

1

12,5

3

37,5%

2

25%

2

25%

10

5

0

0

5

100%

0

0

0

0

11

7

0

0

4

57%

3

43%

0

0

Всього учнів

89

Всього оцінюється

75

7

9%

35

47%

25

33%

8

11%

 

Успішність: 91%;  середній рівень: 47%; достатній рівень: 33%; якість – 44%

 

 

 

 

 

 

 

Результати державної підсумкової атестації учнів 4 класу у 2015/2016 н. р.

Предмет

К-сть учнів

Рівні навчальних досягнень

Учитель

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Українська мова, ДПА

6

0

0

2

33,5%

2

33,5%

2

33%

Коваль С.С.

Річна

6

0

0

2

33,5%

2

33,5%

2

33%

Математика

ДПА

6

0

0

1

17%

3

50%

2

33%

Річна

6

0

0

2

33,5%

2

33,5%

2

33%

Літературне читання

6

0

0

0

0

4

67%

2

33%

Річна

6

0

0

0

0

2

34%

4

66%

 

Результати державної підсумкової атестації учнів 9 класу за 2015/2016 н. р.

Предмет

К-сть учнів

Рівні навчальних досягнень

Учитель

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Українська мова, ДПА

8

0

0

2

26%

3

37%

3

37%

Роїк Ю.М.

Річна

8

0

0

3

37%

3

37%

2

26%

Математика

ДПА

8

0

0

4

48%

2

26%

2

26%

Козачук І.І.

Річна

8

0

0

4

48%

2

26%

2

26%

Українська література

8

0

0

2

26%

4

48%

2

26%

 Роїк Ю.М.

Річна

8

0

0

2

26%

4

48%

2

26%

 

Результати державної підсумкової атестації учнів 11 класу у 2015/2016 н. р.

Предмет

К-сть учнів

К-сть учнів

пр. ДПА

Рівні навчальних досягнень

Учитель

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Українська мова, ДПА

7

7

0

0

5

71%

2

29%

0

0

Роїк Ю.М.

Річна

7

7

0

0

2

29%

4

56%

1

15%

Математика

ДПА

 

2

0

0

2

100%

0

0

0

0

Юхно Р.А.

Річна

 

 

0

0

2

100%

0

0

0

0

Історія України

7

5

0

0

4

80%

1

20%

0

0

Бреус Н.О.

Річна

 

 

0

0

3

60%

2

40%

0

0

Англійська мова

7

7

0

0

0

0

5

71%

2

29%

Яремчук Л.О.

Річна

 

 

 

 

2

29%

3

42%

2

29%

 

Рівні навчальних досягнень фіксуються у класних журналах, особових справах, семестрових звітах учителів. Ведення шкільної документації здійснюється відповідно до Єдиних вимог усного та писемного мовлення. Кількість практичних, лабораторних, самостійних, контрольних робіт, екскурсій з предметів інваріантної складової відповідає навчальним програмам та календарним планам. Перевірка класних журналів, учнівських зошитів, щоденників, особових справ здійснюється у терміни, визначені річним планом роботи та внутрішкільним контролем.

Виховна робота Піщанського навчально-виховного об’єднання  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» спрямована на реалізацію проблеми «Розвиток творчої ініціативи вчителя та учня на основі інноваційних підходів до організації виховного процесу» та здійснюється відповідно до наказу від 31.10.2011р. №1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Виховна робота, яка проводиться у Піщанському НВО,спрямована на формування в учнів відповідального ставлення до навчання, розвиток громадянсько-патріотичних якостей дітей, вироблення відповідального ставлення дітей до власного здоров’я, попередження правопорушень в учнівському колективі, розвиток учнівського самоврядування, тісну співпрацю з батьками тощо.

Виховна робота в навчальному закладі здійснюється за такими програмами:

1-4 класи - успішно впроваджують медико-педагогічний проект «Гармонія інтелекту та здоров’я «ПіснеЗнайка», що одночасно забезпечує інтелектуальний, фізичний, естетичний, моральний і духовний розвиток дітей. Виховна робота базується на авторській програмі «Я стверджуюсь!»,  апробація та впровадження курсу виховної спрямованості «Культура добросусідства».Розвиток партнерства між школою та громадою, активної життєвої позиції учнів, активізації громадян у вирішенні власних проблем, реалізації концепцій освіти громади та навчання впродовж усього життя. Такі важливі питання стали пріоритетом розвитку громадсько-активної  школи.

Значна  увага  в  навчальному закладі приділяється  учнівському  самоврядуванню,  що  є  справжньою школою  мистецтва  управління. Активну участь в організації  учнівського  самоврядування беруть представники як учнівського, так і педагогічного колективів. 

До складу органів учнівського самоврядування входять представники педагогічного колективу (педагог-організатор)  та найбільш активні учні з 5-11 класів.

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів,з метою вироблення в них почуття господаря школи, класу.  Діяльність учнівського самоврядування будується на принципах партнерства, рівноправ’я, демократизму, свободи слова і голосу.
Основні завдання учнівського самоврядування:
* забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
* сприяння та творчий діяльності;
* створення умов для цікавого навчання і змістовного дозвілля;
* забезпечення дотримання прав і обов’язків учнів. 
Виховання юного громадянина проходить через  шкільну республіку «ТЕМП»
Завданнями якого є:
- насичення шкільного життя корисними справами;
- відчуття своєї причетності до недитячих завдань і діянь

Структура учнівського самоврядування Піщанського НВО

Шкільна  республіка «Темп»

Президент, рада старост

Діють такі центри:

-         Центр «Освіта

-         Центр «Праці та дозвілля» -

         Центр «Внутрішніх справ» -

        «Прес-центр» 

До складу центрів входять представники від 5-11 класів, які обираються на класних зборах. Президент учнівської республіки обирається шляхом голосування учнів 5-11 класів та педагогічного колективу навчального закладу.

Інформація та фотоматеріали з позакласної роботи, яка проводиться у школі, діяльності учнівського самоврядування розміщена на стенді школи «Темп»  та висвітлюється на офіційному сайті Піщанського НВО.

Для  формування  структури  учнівського  самоврядування  було  використано творчий підхід,  враховано  побажання  і  потреби учнівського колективу,  рівень  його  розвитку,  що  забезпечує  демократизацію навчально-виховного процесу. Було створено емблему учнівського самоврядування та девіз

На даний час у школі успішно діє учнівське самоврядування. Протягом року проводяться щотижневі засідання  центрів та Ради старост (раз на місяць),  де учні звітують про свою роботу. .

Протягом 2014-16 н.р. у Піщанському НВО  було організовано і проведено ряд виховних заходів, народних свят, відзначення пам’ятних дат тощо, які сприяли національно-патріотичному вихованню учнів. Серед них –до дня козацтва урочиста лінійка «Низький уклін героям», урок мужності «Ми вічні сини твої, Україно», «Український  ярмарок» в рамках акції «Діти Київщини - воїнам АТО», учні нашої школи взяли активну участь у благодійній акції "Вдягни солдата", зібравши макулатуру,  виховні години, лінійки-реквієм , тематична виставка «Голодомор 1932 – 33 рр. Злочин проти народу», благодійна акція « З теплом у серці», акція «Привітай учасника АТО  з Новим роком»

Форми позакласної роботи в школі різноманітні: одні з них  є систематичними (проводяться постійно зі сталим складом учнів). До таких форм належать випуск стіннівок, підготовка усних журналів, круглих столів, тренінгів засідання органів учнівського самоврядування. До епізодичних форм належать екскурсії, культпоходи в театр та кінотеатр, літературні зустрічі тощо.

Протягом навчального року в Піщанському НВО проводяться традиційні заходи і свята: «Свято першого дзвоника», «День учителя», «Козацькі забави», літературні читання до Дня української мови і писемності у Клубі Великого Кобзаря, «Діти-дітям» (подарунки дітям районного  реабілітаційного центру )  «Новорічний карнавал», «Святкова пошта до Дня святого Валентина», зимовий ярмарок «Святкуємо Масляну», свято до Міжнародного жіночого дня, до дня Перемоги, «Свято останнього дзвінка», випускні вечори 11 класах, тематичні тижні, «Містер школи»  та «Королева Осені»

В 2016 році було започатковано проведення  зустрічі випускників, впровадження та  апробація курсу «Культура добросусідства» ,. акцій  «Змайструй будиночок для птаха», , «Хай квітує шкільне подвір’я!»  та ін.

 Щотижня у навчальному закладі  проводяться загальношкільні робочі лінійки, щоденно – ранкова зарядка для молодших школярів.

  Учні школи беруть активну участь в позакласній роботі. Завдання позакласної та позашкільної роботи – закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.

Її зміст визначається загальним змістом виховання учнівської молоді, який передбачає розумове, моральне, трудове, естетичне і фізичне виховання.

Дошкільне відділення Піщанського НВО знаходиться в одному приміщенні. До дошкільного відділення НВО зараховано 18 дітей віком від 3 до 6 років, кількість дітей молодшого віку – 12, старшого дошкільного – 6. Функціонує одна різновікова група.

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується освітньою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»  відповідно до цього й здійснюється планування роботи дошкільного відділення. Заняття з дітьми старшої вікової групи проводяться за розкладом, затвердженим і погодженим згідно чинного законодавства. Діти знаходяться в теплому приміщенні, яке обладнане відповідно до сучасних вимог, постійно проводиться поточний ремонт приміщень. Працівники дошкільного закладу дотримуються санітарно-гігієнічних вимог, вихованці закладу забезпечені трьохразовим харчуванням, спортивним інвентарем,  достатньою кількістю іграшок, облаштовані ігрові зони, що періодично змінюються відповідно до тематики. На території є  ігровий майданчик.

Група працює за гнучким режимом дня, який дає змогу  створити умови для реалізації дітьми природного життєвого потенціалу (фізичного, соціального, пізнавального, художнього, творчого). Для вихованців проходять заняття з розвитку мовлення, логіко-математичного розвитку, ознайомлення з соціумом та природним довкіллям, художньо-продуктивної діяльності (музичні заняття, образотворча діяльність: малювання, аплікація, ліплення). Традиційними у дошкільному відділенні є календарні та обрядові свята, різноманітні розваги, театралізована діяльність. Вихователь співпрацює з учителями початкових класів, відвідує  районні методичні заходи. У 2016 році був успішно проведений районний семінар-практикум «Ми одна сім’я, ми- одна родина» для вихователів  та вчителів початкових класів .

Адміністрація Піщанського навчально-виховного об’єднання  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» дотримується прав учасників  навчально-виховного процесу, які визначено у нормативно-правових актах, угодах, посадових обов'язках. У закладі створено безпечні умови для навчання та виховання. Травматизму серед школярів та виховаців не зафіксовано.

Щороку учні Піщанського навчально-виховного об’єднання  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» оздоровлюються за державні кошти в пришкільному таборі, дитячих санаторіях, таборі «Дружба», а також за спонсорські та батьківські кошти у санаторіях та на базах відпочинку України.

 

Працевлаштування

Проводилась робота по залученню учнів щодо одержання середньої освіти. У школі оформлено куточки з профорієнтації, проводяться зустрічі з викладачами вищих навчальних закладів, працівниками служби зайнятості. Учні закладу активно беруть участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів різних рівнів акредитації. Проводиться інформування учнів про потребу у робітничих кадрах та спеціальностях на місцевому ринку праці. 

У навчальному закладі  розмішено інформаційний стенди, в яких зазначено інформацію про профорієнтаційні послуги, інформацію про ринок праці в Україні, в тому числі – у Білоцерківському  районі.

Питання про працевлаштування випускників 9 та 11 класів знаходилось на постійному контролі адміністрації школи, аналізувалось та розглядалось .

 

 

Правовиховна робота.

         Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні.У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні   класні години

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства.

- олімпіади з правознавства.

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- відвідування проблемних сімей вдома.

Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх  учні школи відсутні.

        Протягом  року  велика  увага  приділяється  превентивному  вихованню,  а  саме:  вивченню  Конституції  України,  Конвенції  ООН  про права  дитини, проведенню  місячника  «Увага! Діти на  дорозі!»

 

 

Робота з батьками

Проводяться загальношкільні збори, відбувається зустріч з представниками різних органів, які проводять інформаційну роботу з батьками, членами педагогічного колективу. Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процесс і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

      Хочу подякувати батькам за надання благодійної допомоги закладу. За всі надходження та їх використання у вересні на перших загальношкільних батьківських зборах звітує голова батьківського комітету Троцька М.П.

У практиці школи використовуються масові, групові та індивідуальні форми й методи роботи з батьками. Всі вони спрямовані на підвищення рівня педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії школи та сім'ї, на посилення потенціалу, а також на залучення батьків до виховання дітей класу.

Батьки школи не стоять осторонь всіх шкільних проблем. Саме за вашої підтримки у школі було висаджено «Матусин сад», де посаджено близько 40 фруктових дерев, змінила дизайн екогалявинка, облаштовані клумби біля вітрячка, на екогалявині. Ще багато різних видів діяльності, які створювали  належні умови для навчання та виховання учнів.

 

Аналіз управлінської діяльності адміністрації школи

. Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам. Основними напрямками контрольно – аналітичної діяльності були:

♦ адаптація учнів 1 та 5 класів до навчання;

♦ надання методичної, практичної допомоги вчителям;

♦ створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

♦ удосконалення навчально – виховного процесу, покращення матеріальної бази школи, реалізація науково – методичної та виховної проблем;

♦ створення умов для вивчення факультативів;

♦ організація навчальної та позакласної роботи;

♦ створення умов для змістовного відпочинку, оздоровлення та проведення виховної роботи з учнями

  Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

-         вчителів, що атестуються;

-         організація індивідуального навчання;

-         стан ведення учнівських зошитів;

-         стан ведення щоденників учнів 1-11класів;

-         стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;

-         виконання навчальних програм та планів;

-         перевірка навичок читання;

-         організація та проведення, курсів за вибором, факультативів;

-         організація повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної складової;

-         директорські контрольні роботи;

-         підготовка до ДПА;

-         Підготовка до ЗНО.

Результати перевірки були висвітлені  в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

 

Організація харчування учнів у школі

Протягом 2016/2017 навчального року у школі було організоване харчування учнів відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»,  та інших чинних документів. Гарячим харчуванням було охоплено 100% учнів школи. 84 учнів 1 – 11 класів отримували безкоштовне харчування ізмісцевого бюджету.

Питання про харчування учнів розглядалося на нарадах при директорові.  Харчування учнів здійснювалося на першій  великій перерві для учнів 1 –5 класів та на другій  великій перерві для учнів 6 – 11 класів.

Проводився щоденний контроль за дотриманям гігієнічних норм: миття рук рідким милом та використання одноразових рушників.

 

Літнє оздоровлення

Улітку 2016 року оздоровлення та відпочинок учнів проводився у закладі – пришкільному  таборі «Мурашка» А також для учнів пільгових категорій (сироти, напівсироти  та діти учасників АТО),  відмінників  оздоровлення проходило в м.Скадовськ  у дитячому таборі відпочинку  «Червоні вітрила» за кошти  сільської ради – 25 учнів. Цього року 2017  при школі  функціонує англмовний пришкільний табір з 29.05 по 09.06. А також за кошти сільської ради  учні пільгових категорій (сироти, напівсироти та діти учасників АТО),  відмінники  оздоровлення проходитиме  в м.Скадовськ  у дитячому таборі відпочинку «Романтик» - 23 учні.

Також відпочинок здійснюється за кошти батьків.

Організація роботи з ЦЗ навчального закладу

Робота з ЦЗ в навчальному закладі організована відповідно до вимог Кодексу з Цивільного захисту, наказу відділу освіти «Про підсумки роботи відділу освіти з цивільного захисту у 2016 році та завдання на 2017рік.

Підготовка учнів 10 - 11 класів за тематикою розділу «Цивільний захист» здійснюється згідно розділу «Цивільний захист» програми предмету «Захист Вітчизни».

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни».

Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію

навчання учнів та постійного складу школи згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів проводилася під час вивчення курсів “Основи здоров’я” у 1-9-х класах; предмета “Захист Вітчизни” (відповідно до розділів “Основи цивільного захисту”) у 10-11-х класах .Здійснювалась перевірка і закріплення учнями школи теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах.

У школі розроблені Плани та схеми евакуації особового складу, учнів, майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій, до постійного складу доведено евакуаційні заходи. Також функціонують формування: пожежогасіння, охорони громадського порядку, надання першої медичної долікарської допомоги, евакуаційне, оповіщення та зв’язку, визначені функціональні обов’язки командирів формувань. Однак матеріально-технічне забезпечення формувань - недостатнє, більшість працівників школи не забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри тощо. Також слід вважати недостатнім забезпечення новими методичними посібниками,  в основному заняття з особовим складом формувань та постійним складом проводяться за матеріалами навчальних програм «Основи здоров’я», розділів «Основи цивільного захисту» та предмета «Захист Вітчизни».

У цілому об’єкти ЦЗ до тимчасового функціонування у надзвичайних ситуаціях підготовлені, але не можуть використовуватись як об’єкти сталого використання у надзвичайних ситуаціях. Потребують подальшого вирішення питання щодо оновлення та поповнення матеріально-технічної бази; забезпечення формувань та постійного складу працівників засобами індивідуального захисту.

 

Соціальний захист та охорона дитинства

У своїй роботі педагогічний колектив школи керується нормативними документами щодо соціального захисту дитини та охорони дитинства – Законом України «Про охорону дитинства»

З метою своєчасного виявлення, здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей-сиріт, напівсиріт,  а також захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави, педагогічний колектив школи виконує певну роботу.

На початок І семестру 2016-20167 навчального року був оновлений банк даних дітей пільгових категорій.

          З метою виявлення сімей  які потрапили в складні життєві умови проводилося анкетування учнів 7 та 9 класів «Взаємини у сім’ї».

          Для учнів школи з метою профілактики правопорушень провдено ряд бесід на теми «Правомірна поведінка. Правові і моральні норми у твоєму житті», «Навчання – твоя головна праця». Залежно від віку учнів використовувалися різні форми (індивідуальні й групові, тренінгові) та методи.   

                   Щомісячно соціальним педагогом  Боженко С.В. ведеться відповідна документація.

 

Фінансово-господарська діяльність у 2016\ 2017 н.р. здійснювалась згідно з річним планом. На території школи розташовані будівля школи, сарай-2, котельня, надвірні туалети, гараж , екогалявинка, Матусин  сад та спортивний, дитячий  майданчики.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 47 років назад. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Білоцерківською РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проводилась робота щодо дотримання встановлених лімітів на енергоносії. Використання енергоносіїв здійснювалось без перевищення.

Працівники школи, учні, батьки проводили різні акції, приймали участь в акції з благоустрою «За чисте довкілля», «Зробимо Україну чистою» під час якої упорядковано клумби, висаджено до 40 фруктових  дерева в Матусиному саду, висаджені квіти на клумбах, Систематично учнями школи проводиться прибирання визначних місць села. Ведеться покіс трави на території школи як працівниками школи так і силами батьків. В школі проведений косметичний ремонт приміщень та навчальних кабінетів, частково замінено енергозберігаючі лампи. Проведено підготовку до осінньо-зимового періоду, перевірені лічильники, перезаряджені вогнегасники за кошти бюджету відділу освіти.

За благодійні кошти спонсорів  було придбано  2 плазмові  екрани,замінено пластикові двері в кабінет інформатики, придбано ЮЗБ та лінолеум  для підлоги в початкову рекреацію та учительську, для харчування  учнів було  завезено овочі,  замінено пластикові рамки у вхідних парадних дверях школи, придбано фарбу.    За батьківські благодійні кошти було придбано стінку в кабінет інформатики та інше про що звітуватиме голова батьківського комітету Троцька М.П. За кошти сільської ради в школу було придбано :  холодильник, замінені двері в спортивному залі, 7 комп'ютерів, 4 ноутбуки, проектор, інтерактивна дошка, документ камера, зроблений капітальний ремонт санвузла в дитячому садочку, придбано дитячий ігровий майданчик.

Школа підключена до мережі Інтернет, який проведено в кабінети директора, заступників директора, в кабінетах початкової школи та  інформатики, установлено мережу Wi-fi, працює сайт школи,  який  поновлюється майже щодня, де відображається життя школи.

 

Охорона праці педагогічних та технічних працівників

Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом МОН від 20.11.2006 № 782 у школі створювалися безпечні умови навчально-виховного процесу, призначено відповідальну особу за організацію роботи з охорони праці,  а також особу, яка відповідає за конкретні питання: пожежну безпеку, безпеку життєдіяльності, електробезпеку, догляд за будівлями та спорудами та інше. Забезпечувалися виконання розпоряджень, наказів, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду і своєчасне виконання колективного договору, угоди з охорони праці. Своєчасно проводяться вступні інструктажі, інструктажі з охорони праці на робочому місці, інструктажі учнів перед проведенням екскурсій, лабораторних та практичних робіт на уроках біології, хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, фізичної культури, які реєструються у відповідних журналах: «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів», «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки», «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».

Одним з пріоритетних напрямків діяльності навчального закладу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

В школі з 25.04.2017 по 26.04.2017 проходив Тиждень охорони праці, присвячений Всесвітньому дню охорони праці.

У 2016/2017 навчальному році було продовжено роботу щодо поповнення «банку» нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, які необхідні для організації і безпечного проведення навчально – виховного процесу.

Відповідно до Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці в школі щоденно на початку занять вчителі навчальних кабінетів і майстерень перевіряли стан робочих місць учнів, справність обладнання, пристроїв та інструментів, виявляли відхилення від правил техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Недоліки усувались негайно або записувались в журналі контролю і повідомлялися адміністрації школи для вживання заходів щодо визначення термінів виконання і призначення відповідальних. Всі приміщення школи знаходяться у належному стані.

Забезпечується виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, своєчасно, до початку навчального року, проведено випробування по замірам опору ізоляції та заземлюючого контуру (вся необхідна документація у наявності).

План евакуації при надзвичайних ситуаціях наявний, знаходиться в доступному місці.

Головні завдання школи у 2017/2018 навчальному році будуть спрямовані на:

- виконання основних положень законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», ст.53 Конституції України, «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.2.008-01).

- цілеспрямоване формування стійких інтересів, творчої активності та основних компетентностей учнів;

- організацію ефективної пізнавальної діяльності учнів на уроках відповідно до їх мети і завдань;

- підвищення професійної майстерності вчителів, їх методичної підготовки;

- засвоєння учнями змісту навчальних програм через вдосконалення навчальної ефективності уроку з використанням індивідуального та диференційованого підходу до учнів;

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

- залучення позабюджетних коштів з метою забезпечення нормального функціонування школи;

- удосконалення системи виховної роботи на основі найбільш ефективних прийомів методики колективного творчого виховання та учнівського самоврядування;

- реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;

- впровадження інформаційних та комунікативних технологій, комп’ютеризації та інформатизації НВП;

- проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН, робота зі здібними та обдарованими дітьми;

- науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного навчання у середній та старшій школі;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи;

- робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

- робота на території обслуговування школи;

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів та працівників школи.

Пріоритетні напрямки розвитку закладу:

 1. Забезпечити належний рівень умов функціонування закладу, підвищення якості здійснення статутних завдань.
 2. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов для формування фізично та психічно здорової дитини, поліпшення психологічного забезпечення навчально-виховного процесу.
 3. Упроваджувати комплексно-цільові програми нового змісту і форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на діагностичній основі.
 4. Вдосконалювати зміст освіти, форми і методи навчальної діяльності, приведення їх у відповідність із сучасними потребами суспільства і дитини.
 5. Створювати організаційно-методичні передумови для реалізації завдань профільного та допрофільного навчання.
 6. Реалізовувати принцип наступності й перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою.
 7. Забезпечити контроль за дотриманням державних стандартів освіти, підвищенням ефективності навчально-виховного процесу.
 8. Удосконалити систему контрольно-аналітичної діяльності з питань управління навчально-виховним процесом з метою постійного відстеження результативності та динаміки змін, підвищення відповідальності кожного працівника за результати своєї роботи.
 9. Забезпечити розвиток науково-методичної, дидактичної бази методичного кабінету.
 10. Удосконалити систему відстеження виконавської дисципліни працівників закладу та дотримання термінів виконання управлінських рішень
 11. Забезпечити умови для підвищення професійної майстерності кадрів та безперервної їх освіти.
 12. Забезпечити удосконалення роботи з вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.
 13. Створити умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних працівників із новими педагогічними технологіями.
 14. Створити умови для змістовного дозвілля учнів шляхом розгалуження системи гурткової роботи.
 15. Спрямувати зусилля педагогічного колективу навчального закладу на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку обдарованих, здібних і талановитих дітей.
 16. Удосконалювати систему виховної роботи та забезпечити її ефективність.
 17. Здійснити координаційну роботу та забезпечити збільшення показників охоплення учнів різними видами позакласної та позашкільної роботи.
 18. Активізувати індивідуальну роботу з учнями.
 19. Забезпечити входження в ліміти по всіх функціональних кодах кошторису та вживати заходів щодо економного ресурсоспоживання. Домогтися дбайливого ставлення всіх учасників навчально-виховного процесу до ресурсів закладу. Беззаперечно вживати заходів щодо економного використання тепла, води, електроенергії та майна закладу.
 20. Забезпечити координацію роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази та дбайливе її використання.
 21. Забезпечити безпечні умови функціонування закладу, збереження та зміцнення здоров`я учнів, працівників.
 22. Забезпечити педагогічну підтримку учнів у збереженні і зміцненні здоров`я.
 23. Підвищити рівень громадської активності та правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу.
 24. Забезпечити суворе дотримання «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».
 25. Створити ефективну систему контролю з боку адміністрації школи, громадського контролю з боку ради, медичних працівників за організацією харчування школярів.

Я, як директор, вчителі, учні, намагаємося робити все, для того щоб школа була затишною, чистою та сучасною.

Висловлюю щиру подяку за тісну співпрацю. Сподіваюсь на подальше порозуміння у роботі.

 

Директор  НВО                        Л.П.Ляшенко

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити