Звіт директора Ляшенко Л.П.

( 5 Голоса (ів) ) 

Звіт директора

комунального закладу освіти

Піщанське НВО  «ЗОШ  І-ІІІ ступенів-дитячий садок»

Ляшенко Л.П.

 

Шановні присутні! Розпочався  навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки та плани на майбутнє.

  На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

  Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

. У 2016/2017 навчальному році працює 22 педагогічних працівника, 1 бібліотекар та 5 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання розпочало 84 учні з них 3 учня мають пільгову категорію. Середня наповнюваність класів – 4-15 учнів. В дитячому садочку 19 вихованців, 1 вихователь та 1 помічник вихователя.До педагогічного колективу приєдналася вчитель фізики Білошовець Ольга Іванівна та вчитель хімії Маменко Марина Олександрівна.

1. Навчальна діяльність учнів.

 Пріоритетними напрямками роботи педагогічного колективу у 2016/2017 навчальному році є:

- розробка, використання і вдосконалення новітніх інформаційних технологій навчання;

- виховання гармонійної, духовно і фізично здорової, компетентної, успішної, життєтворчої особистості випускника;

- підвищення якості навчально-виховного процесу через введення викладання предметів на основі інформаційно-комунікативних технологій навчання;

- якісне використання варіативної частини навчального плану для реалізації державних освітніх стандартів;

- використання технології продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів;

- створення оптимального середовища для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу кожного учасника навчально-виховного процесу.

 

2. Виховна та позакласна робота.

  Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

• Превентивне виховання.

• Морально-етичне виховання.

• Художньо-естетичне виховання.

• Громадянсько-патріотичне виховання.

• Трудове виховання.

• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

• Економічне виховання.

• Екологічне виховання.

  Активним у житті школи є учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування «ТЕМП». Силами активістів під керівництвом педагога-організатора та за допомогою учителів, класних керівників організовано проведення різноманітних свят,вечорів, конкурсів, тижнів.. Також членами учнівського самоврядування систематично перевіряються робочі куточки у класах, вологе прибирання на перервах, стан озеленення школи. Згідно плану, щопонеділка відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітувалися за стан чергування по школі, проведену роботу та виховна ходина. Підсумок роботи шкільного самоврядування підводився на засіданні ради лідерів.

3. Правовиховна робота.

 У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години,

- зустрічі з юристами (з випускниками школи, які навчаються на юридичних факультетах  вузів).

- конкурси інтелектуально-розважальної гри «Дебати».

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства.

- олімпіади з правознавства.

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- батьківські лекторії.

- відвідування проблемних сімей вдома.

В цьому році започатковано класний щоденник.

  

4. Соціальний захист.

  Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 1;

• інвалідів – 1;

• чорнобильців –

• багатодітних –

  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Також за бюджетний кошти  діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні.

5. Профорієнтаційна робота.

  Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі  здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи.

 

6. Співпраця з батьками.

  Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому ми намагаємось  тісно співпрацювати  з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи,  і хотілося б щоб ви брали  активну участь у навчально-виховному процесі. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над підлітками.

Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх учнів: відвідують їх вдома, спілкуються з родиною.

  Однією з традиційних з форм роботи з батьками  у школі є  лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи та соціальний педагог.

 

7. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

  Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі наявний  медичний кабінет , де працює медична сестра.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.

  Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.

Організація харчування учнів закладу регламентується  законами України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про охорону дитинства», «Про освіту»,  постановами  Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 116 «Про порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», від 22.11.2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р.  №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» та іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням.

У їдальні навчального закладу 70 посадкових місць. У школі протягом 2015/2016 навчального року забезпечувалось  повноцінне, безпечне та якісне харчування учнів: замовлення і прийняття до закладу безпечних та якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, дотримувались умови і терміни їх зберігання, технології виготовлення страв, виконувались норми харчування. Забезпечувалось своєчасне проходження працівниками харчоблоку профілактичних медичних оглядів.

Посилювались протиепідемічні заходи, спрямовані на попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Протягом І та ІІ семестрів  2015/2016 н.р. проводилась роз’яснювальна робота серед дітей з питань пропаганди гігієнічних основ харчування. Систематично проводилась просвітницько-агітаційна робота серед учнів та їх батьків із питань харчування дітей, зокрема з вирішення проблеми охоплення саме гарячим харчуванням більшої кількості учнів середніх та  старших класів.  

Відповідальний за харчування призначений наказом по школі – Кравчук Л.В, заступник директора з навчально-виховної роботи.

Відповідальним за харчування, здійснювались наступні заходи:

- контроль за організацією харчування учнів;

- відпрацювання режиму і графіку харчування дітей;

- виявлення за допомогою класних керівників дітей, які мають право на безкоштовне харчування;

- здійснення обліку харчування дітей, звірка разом із класними керівниками відвідування учнів школи і шкільної їдальні з метою недопущення помилок в обліку;

- контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв, буфетної продукції;

- контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо;

- забезпечення неухильного виконання нормативно-правових документів з питань організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах.

У режимі школи велике значення надається організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів.

У школі розроблені комплексно-цільові заходи організації і розвитку харчування учнів, якими передбачено:

  • зміцнення матеріально-технічної бази їдальні;
  • розширення сфер послуг для учнів і батьків;
  • удосконалення різноманітності раціону харчування;
  • виховання культури прийому їжі;
  • пропаганда здорового способу життя.

Безоплатним харчуванням харчується 42 учні. 

Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце займає правильна організація та додержання режиму харчування. У школі режим харчування учнів тісно пов’язаний із режимом дня. Учні харчуються після 3-го уроку (відповідно до затвердженого графіку харчування). Цей час – найбільш оптимальний для прийняття їжі.

Харчування учнів організовано на основі циклічного перспективного меню, яке обов’язково погоджується державною санітарно-епідеміологічною службою. Перспективне меню складається з урахуванням сезонності (на осінній і зимово-весняний періоди року) та наявність сезонних продуктів, свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків.

Питання організації харчування знаходиться на контролі ради школи та адміністрації.

Технологічне обладнання в робочому стані. Шкільний харчоблок забезпечений в необхідній кількості посудом, миючими та дезинфікуючими засобами. Ведеться журнал контролю та бракеражу сировини, готової продукції. Зберігання добових норм та продуктів забезпечується відповідно до номативних документів. Двотижневе меню затверджено адміністрацією школи та СЕС. Дотримання примірного меню відповідає нормі.

Матеріально-технічна база харчоблоку відповідає вимогам.

Постачальником продуктів харчування у школі надаються всі потрібні сертифікати відповідності на кожен вид товару, який постачається.

З питань організації харчування у школі ведеться відповідна документація, якою передбачено виконання вимог щодо безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та пільгового харчування школярів на підставі відповідних довідок.

В наказах окремим пунктом обумовлено призначення відповідального за організацію харчування у закладі, чим виконується п. 20 спільного Наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки від 01.06.02005 року № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

  Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню житя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

  Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі «Мурашка». Цього року вихованцями ІІ зміни табору стануть 40 учнів школи. Під час оздоровлення у таборі будуть проведені цікаві масові заходи.

 

8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

  Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет,  спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

 

9.Управлінська діяльність.

  Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. 

   Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи з навчально-виховної роботи Кравчук Л.В. використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школи  більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради більш високого і якісного кінцевого результату.

Завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

 

10. Фінансово-господарська діяльність.

 

  Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи перефарбовано .Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі.

Додати коментар


Захисний код
Оновити