ПЛАН роботи соціального педагога 2016-2017

( 2 Голоса (ів) ) 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Піщанського НВО “ЗОШ І-ІІІ ступенів — дитячий садок”

________________Л.П.Ляшенко

ПОГОДЖЕНО

Методист РМК

 

____________ Л.Г.Радченко

ПЛАН

роботи соціального педагога

Піщанського НВО “ЗОШ І-ІІІ ступенів — дитячий садок”

Боженко Світлани Володимирівни

на 2016-2017 навчальний рік

 

Вступ

 

Річний план роботи соціального педагога Піщанського навчально-виховного об’єднання “ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок” складений на основі Конвенції ООН «Про права дитини», Загальної Декларації прав людини,  «Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОУ від 02.08.2001р. №1/9-272), Положення «Про психологічну службу», Постанови «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», методичних рекомендацій Українського центру практичної психології та соціальної роботи, та інших нормативно-правових документів, які охоплюють питання планування роботи соціально-психологічної служби.

МЕТА: соціальний захист учнів, їх розвиток, виховання, освіта.

 

ЗАВДАННЯ:

створення сприятливих умов для розвитку особистості дитини (фізичного, соціального, духовно-морального, інтелектуального);

надання комплексної допомоги дитині в саморозвитку та самореалізації в процесі сприйняття світу та адаптації в ньому;

захист дитини в його життєвому просторі, особливо в кризових ситуаціях;

профілактика негативних явищ в мікросередовищі учнів;

формування в учнів громадянської відповідальності та правової самосвідомості, внутрішньої системи моральних регуляторів поведінки (совісті, честі, громадського гідності, боргу та ін.);

формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я;

виявлення інтересів і потреб учнів, труднощів і проблем, відхилень у поведінці, рівня соціальної захищеності та адаптованості до соціального середовища; діагностика проблем учнів.

Зміст роботи

Термін проведення

Де і з ким проводилося

Діагностичні заходи

 

 

Дослідження соціуму:

 

 

визначення та вивчення суб'єктів села.

протягом року

соціальний педагог

Робота з дітьми:

 

 

складання соціального паспорту  школи класу, учнів;

вересень

соціальний педагог

діагностика раннього виявлення залежностей (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії) та соціально- дезадаптованих учнів;

 

соціальний педагог

визначення соціально вразливих груп дітей;

протягом року

класні керівники соціальний педагог

вивчення особливостей соціально-

адаптаційного періоду учнів 1,5,10-х

класів;

 жовтень-листопад

 соціальний педагог

перегляд банку даних дітей, схильних до бродяжництва, шкідливих звичок, порушення дисципліни;

вересень

 соціальний педагог

огляд утримання, навчання та виховання дітей з багатодітних, малозабезпечених;

вересень

соціальний педагог

вивчення забезпечення дитини-сироти та дітей які потрапили в складні життєві обставини зимовим одягом                             

 

Вивчення стану   обізнанасті учнів у сфері права. «Права дітей понад усе»   

 

листопад

 

 

 

грудень

   соціальний педагог

    Ляшенко Л.П.

 

 

соціальний педагог

вивчення умов проживання дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених та сімей які потрапили в складні життєві обставини.

 

 

січень

 

соціальний педагог

класні керівники

Робота з батьками:

 

 

складання соціального паспорту сімей«групи ризику», соціального оточення, виявлення негативних та позитивних впливів, особистісних проблем, особистісних потреб;

протягом року

соціальний педагог

 визначення соціально-побутових умов життя дітей-сиріт, соціального оточення, виявлення негативних та позитивних впливів, проблем, особистісних потреб;

протягом року

соціальний педагог

вивчення соціально-побутових умов життя сімей, що опинилися в складних життєвих умовах, та дітей «групи ризику», соціального оточення, виявлення негативних та позитивних впливів, проблем, особистісних потреб.

протягом року

соціальний педагог

Робота з педколективом:

 

 

соціально-педагогічне дослідження за запитом адміністрації.

протягом року

 

Прогностичні заходи

 

 

Дослідження соціуму:

 

 

налагодження зв'язків з організаціями села та планування спільної діяльності;

протягом року

 

Робота з дітьми:

 

 

проведення та сприяння шкільних форм дозвілля;

протягом року

соціальний педагог

 

 

 

Робота з батьками:

 

 

проведення бесід та лекторіїв на тему “Заохочення та покарання дитини в сім’ї”;

протягом року

соціальний педагог

опитування, анкетування на батьківських зборах класу, школи.

протягом року

соціальний педагог

Робота з педколективом:

 

 

на основі досліджень здійснити прогнозування соціального супроводу учнівського колективу, дітей «групи ризику» та надати рекомендації для спільної роботи з класним керівником, учителями.

протягом року

соціальний педагог

Консультативні заходи

 

 

Робота з дітьми:

 

 

консультативна робота за потребою учнів;

постійно

соціальний педагог

допомога у професійному самовизначенні учням старших класів;

лютий

соціальний педагог

консультативна робота з дезадаптованими учнями.

протягом року

залучені організації

Робота з батьками:

 

 

консультація для батьків з питань соціальної адаптації дитини до закладу виховання (освіти);

протягом року

соціальний педагог

консультації для опікунів з питань захисту і охорони прав дитини.

 

соціальний педагог

Робота з педколективом:

 

 

індивідуальні консультації для педагогічних працівників.

постійно

соціальний педагог

Захисні заходи

 

 

Робота з дітьми:

 

 

реалізація програм соціального супроводу дітей та учнівської молоді які мають проблеми, пов'язані з соціалізацією особистості;

протягом року

соціальний педагог

Розвиток та покращення соціальних рис учнів;

протягом року

соціальний педагог

проведення просвітницьких заходів;

протягом року

соціальний педагог

допомога у відновленні життєво важливих документів дитини.

за окремим графіком

соціальний педагог, громадський інспектор

Робота з батьками:

 

 

виступи на батьківських зборах, конференція з актуальних проблем захисту і прав дитини;

за окремим графіком

соціальний педагог, пед.колектив

Виступ на батьківських зборах на тему: «Як зберегти здоров’я дитини»;

лютий

соціальний педагог

Загальношкільні батьківські збори «Молодіжні організації та їх вплив на формування світогляду неповнолітніх».

 

травень

класні керівники

педагог-організатор

практичний психолог

соціальний педагог

адміністрація

Робота з педколективом:

 

 

участь у педагогічних нарадах та консиліумах з висвітлення соціально- педагогічних питань та інформування педколективу з питань охорони та

захисту дитинства;

 

 

тренінгові заняття з формування позитивної психологічної атмосфери, розвитку педагогічної рефлексії, емпатії до дітей.

 

 

Профілактичні заходи

 

 

Робота з дітьми:

 

 

профілактика тютюнопаління, наркоманії серед учнів;

протягом року

соціальний педагог

антиалкогольна та антинаркотична просвіта (буклети, стенди);

за окремим

планом

соціальний педагог,

формування в підлітків навичок

здорового способу життя, негативного

ставлення до наркотичних речовин,

алкоголю, паління, конкурс дитячого

малюнка на асфальті «Ми обираємо

здоров'я»;

протягом року

соціальний педагог

профілактика і надання соціально-

педагогічної допомоги дітям, які

потерпають від насильства в родині і

поза нею; «Навчи дитину захищатися»

протягом року

листопад

соціальний педагог

профілактика відхилень поведінки,

ведення картотеки підлітків схильних до девіантної поведінки,

індивідуальна робота з ними;

протягом року

соціальний педагог

проведення засідання Ради

профілактики правопорушень серед

неповнолітніх;

протягом року

соціальний педагог

засідання комісії з питань

правопорушення;

за окремим

планом

соціальний педагог

дільничий інспектор

Година спілкування «Як стати справжнім чоловіком», «Справжня жінка. Яка вона?»;

квітень

класні керівники

соціальний педагог-оргадміністрація

 Години спілкування «Поради для маленької леді та юного джентльмена».

березень

соціальний педагог

Робота з педколективом:

 

 

участь у педрадах, консиліумах, висвітлення соціально-педагогічних питань, соціальної адаптації учнів.

протягом року

соціальний педагог

Соціально-перетворювальні

 

 

Робота з дітьми:

 

 

здійснення соціально-педагогічного

патронажу соціально незахищених

категорій дітей;

протягом року

соціальний педагог

сприяння соціально-професійному

визначенню особистості та адаптації в

соціумі;

протягом року

соціальний педагог

взаємодія з організаціями, які надають

соціальні послуги учнівській молоді;

протягом року

соціальний педагог

Пізнавально-рольова гра «Школа в новому навчальному році».

лютий

соціальний педагог

педагог організатор

практичний психолог

Робота з батьками:

 

 

сприяння організації сімейних форм дозвілля.

протягом року

соціальний педагог

Організаційні заходи

 

 

планування роботи на рік, семестр,

місяць, погодження планів;

протягом року

соціальний педагог

систематичне оформлення необхідної

документації, журналів обліку роботи,

спостереження, ведення обліку дітей

соціально вразливих категорій;

протягом року

соціальний педагог

добір соціально-педагогічного

інструментарію;

постійно

соціальний педагог

обробка результатів соціально-

педагогічних досліджень;

постійно

соціальний педагог

підготовка навчальних, розвивальних,

профілактичних програм;

за окремим

планом

соціальний педагог

участь у науково-практичних конференціях, семінарах, творчих групах;

протягом року

соціальний педагог

організація роботи за запитом.

протягом року

соціальний педагог

 

 

Соціальний педагог  ______________________________________________

(П.І.Б.)   (підпис)

Додати коментар


Захисний код
Оновити