Робочий навчальний план 2017

( 4 Голоса (ів) ) 

ПОГОДЖЕНО     

на засіданні педагогічної ради школи 

Протокол № 6  від   23 серпня 2016   

Голова педагогічної ради

 Л.П. Ляшенко  

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти

Білоцерківської районної

державної адміністрації

О.П. Кравченко

  «___» __________2016

Робочий навчальний план

Піщанського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

на 2016 /2017 навчальний рік

Пояснювальна записка до робочого навчального плану

 

І. Загальні засади

     Піщанське навчально-виховне об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, закону України «Про дошкільну освіту»,  власного Статуту, наказу МОНМС України № 882 від 02.08.2012 "Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах", забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

          Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: 

 навчально-виховне об’єднання  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок».   

  Кількість класів – 11; кількість учнів – 84

 Кількість вихованців дитячого садочка -21

 Мова навчання – українська.

Мережа класів:

Клас

Кількість

    учнів

Клас

Кількість

    учнів

Клас

Кількість

    учнів

1 клас

4

5 клас

5

10 клас

6

2 клас

14

6 клас

5

11 клас

5

3 клас

6

7 клас

4

 

 

4 клас

15

8 клас

9

 

 

 

 

9 клас

11

 

 

Разом

39

Разом

34

Разом

11

Всього

84

 

 

 

   Робочий навчальний план закладу на 2016/2017 навчальний рік складено на підставі  рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України     від 09.06.16 року № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року  та навчальні плани загальноосвітніх  навчальних закладів  на  2016/2017 навчальний  рік»:

для дошкільної різновікової групи:

Виконуючи вимоги базового компоненту дошкільної освіти дошкільне відділення працюєза програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» ( авт. кол.  Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л   (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 р. № 446; додаток № 2 до листа МОН України від 20.05.2015 р. № 1/9-249);  Типовий навчальний план та розклад  занять для дошкільного відділення у додатку  № 1 до робочого навчального плану Піщанського НВО;

-         для 1-4 класів:

за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН,  молоді та  спорту України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України  від 16.04.2014 №460 (додаток №1); додаток № 2 до робочого навчального плану Піщанського НВО;

-         для 5-8-х класів

 за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток ;

-         для 9-го класу

 за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

 

 

-         для 10-11 класів

за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

ІІ. Особливості вивчення навчальних предметів

    Дошкільна різновікова група працює на п’ятиденному   режимі роботи з дев’ятигодинним перебуванням дітей з 01.09.2016 за Базовим компонентом дошкільної освіти в новій редакції.

Дошкільна група – 1,5 ставки вихователя.

На ставку тижневе навантаження вихователя – 30 годин. 1,5 ставки – 45 годин.

     Школа І ступеню працює за 4-х річною програмою. Типовий навчальний план школи І ступеню реалізується в режимі 5-денного навчального тижня.

       1-4 класи повністю перейшли на навчання за новим Державним стандартом початкової загальної освіти, який введено з 01.09.2012 і затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 20.04.2011 № 462.

   Організація навчання перших-четвертих   класів у 2016/2017 навчальному році  здійснюватиметься за новими навчальними програмами інваріантної складової, розробленими на виконання Державного стандарту  початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту  України (наказ МОН, молодь спорту України від 12.09.2011 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

        Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову. Інваріантна складова Типового навчального плану реалізовуватиметься у повному обсязі.

 

 

Вивчення предметів буде здійснюватися за чинними програмами відповідно до Переліку програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих

Міністерством освіти і науки  України для користування у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.

Початкова школа

     У 2016/2017 навчальному році  початкова школа навчається за новим  Державним стандартом початкової загальної освіти, якийзатверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

     Варіативну частину навчального плану для початкової школи (1-4 класи)   складено  з  урахуванням сучасних пріоритетних завдань початкової школи щодо  всебічного формування особистості, розкриття творчих здібностей учнів, вдосконалення знань рідної мови та інших навчальних предметів, пізнання надбань світової літератури,   володіючи  якою  дитина буде дізнаватися про світ.  Варіативну частину розподілено  таким чином: учні 2-го класу  будутьпродовжуватививчати курс «Культура добросусідства»,  на який виділено одну годину на тиждень, а учні 1-го класу розпочнуть вивчення вищезазначеного курсу. Мета курсу - виховання соціально компетентних, критично мислячих і толерантних осіб, свідомих громадян і патріотів своєї Батьківщини, добре обізнаних з рідним краєм, які прагнуть відповідально керувати його життєдіяльністю, зберігати і приумножувати його природний, економічний і культурний потенціал.

Для учнів 1-го класу  такожвиділено І годину на вивчення української мови, учням  2-4 класів надано додатковий час (1 година) для  індивідуальних занять. Школярам 3-4 класів   надано по одній годині  для  вивчення зарубіжної літератури.

Основна школа

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011  № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2016/2017 навчальному році  учні 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів навчатимуться за новими програмами для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.  Варіативна складова навчального плану 5-9 класів використана із врахуванням індивідуальних особливостей учнів, їх здібностей та бажання батьків.

  Навчальні модулі  інваріантної  та варіативної складової навчального плану з  трудового навчання  та  фізичної культури  для 5-9 класів  обрані учителем  відповідно до   методичних рекомендацій щодо викладання трудового навчання  та фізичної культури  у 2016/2017 н. р. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. № 1/9-437.

      Трудове навчання.

5 клас.

 Інваріантна складова.

Технологія виготовлення текстильних виробів з аплікацією (інваріантна складова).

Варіативна складова.

Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі

Технологія виготовлення виробів із деревини та деревинних матеріалів (способом ажурного випилювання).

6 клас.

Інваріантна складова.

Технологія виготовлення вишитих виробі (інваріантна складова).

Варіативна складова.

Технологія виготовлення народної ляль (варіативна складова).

Технологія виготовлення м’якої іграшки (варіативна складова).

7 клас.

Інваріантна складова.

Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком.

Варіативна складова.

Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).

8 клас.

Інваріантна складова.

Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення.

Варіативна складова

Технологія виготовлення виробів, оздоблених мережками

9 клас.

Варіативна складова

Технологія оздоблення виробів українською народною вишивкою.

Інваріантна складова

Підсумковий проект. Проектування та виготовлення комплексного виробу.

 

Навчальна  програма  «Фізична культура. 5–9 кл.» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392.

До інваріантної частини належать: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка, зміст яких реалізовується упродовж кожного уроку.

Модулі варіативної   частини навчального плану: баскетбол, футбол, легка атлетика, волейбол обрані педагогом відповідно до методичних рекомендацій щодо викладання фізичної культури у 2016-2017 навчальному році. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. № 1/9-437.

     З метою формування комунікативних здібностей учнів, збагачення  їхнього словникового  запасу слів,  вироблення мовленнєвого етикету,  уміння  правильно висловлювати свої думки,  щоб спілкування було грамотним і зрозумілим, та  для обов’язкового  вивчення другої іноземної мови  учні 5-го  класу будуть відвідувати факультативне заняття з російської мови (  1 година на тиждень);

     Для  поглиблення знань  про природу рідного краю, його ресурси, формування у школярів навичок уміння бути господарями Батьківщини та з метою здійснення  ефективної підготовки учнів  основної школи до предметних олімпіад і державної підсумкової атестації  з української мови  у 8-класі введено курс за вибором  «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» (1 година на тиждень),  «Фізична географія Київської області» (0,5 год. на тиждень ).  Учні  9 класу вивчатимуть факультативний курс

«Економічна географія Київської області (0,5 год. на тиждень). 

 

 

 

 

 

Старша школа

   У Піщанському  НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» недостатньо відповідне  навчально-методичне та кадрове забезпечення для впровадження певного профілю навчання.  Робочі навчальні плани для старшої школи (10-11 класи)  складено для універсального профілю відповідно до академічного рівня змісту освіти, де навчальний час рівномірно розподілений між навчальними предметами. Таблицю розподілу  навчальних предметів ( додаток № 6) до Навчального плану  складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню (додаток 2), затверджений наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657). 

  Навчальні модулі  інваріантної  та варіативної складової навчального плану з  викладання технології  та  фізичної культури  для 10-11 класів  обрані учителем  відповідно до   методичних рекомендацій щодо викладання трудового навчання  та фізичної культури  у 2016/2017 н. р. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. № 1/9-437.

        Технології

10 клас.

Інваріантна складова.

Варіативна складова.

Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини

Технологія ниткової графіки.

11 клас.

Інваріантна складова.

Проектування як складова сучасного виробництва та  життєдіяльності людини

Варіативна складова.

Технологія виготовлення листівок.

   

Фізична культура.

До інваріантної частини належать: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка, зміст яких реалізовується упродовж кожного уроку.

Модулі варіативної   частини навчального плану: баскетбол, футбол, легка атлетика, волейбол обрані педагогом відповідно до методичних рекомендацій щодо викладання фізичної культури у 2016-2017 навчальному році. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. № 1/9-437.

   З метою якісної  підготовки  старшокласників з предметів, які вони будуть здавати під час ЗНО,  розвитку  їхньої компетентності  у вибраних освітніх галузях,  допрофесійної спеціалізації та духовних орієнтирів,  а також  враховуючи побажання  дітей та батьків, варіативну частину навчального плану розподілено так:

-         учням 10 класу надано по одній додатковій годині   для поглибленого вивчення  української мови, історії;

-         учням 11 класу –  по одній годині для вивчення української мови, історії.

Рішенням педагогічної ради визначено перерозподіл тижневого навантаження предметів  між семестрами:

Клас

Предмет і кількість годин

І семестр

ІІ семестр

5

Українська мова

4

3

6

Українська мова

4

3

7

Українська мова

2

3

7

хімія

2

1

8

Історія України

1

2

8

Географія

2

1

8

Фізична географія Київської області

0

1

8

Основи здоров’я

1

0

9

Економічна географія Київської області

1

0

9

Історія України

2

1

9

Географія

1

2

9

Основи здоров’я

0

1

10

Англійська мова

3

4

10

Історія України

1

2

10

Художня культура

1

0

10

Географія

2

1

10

Біологія

1

2

10

Захист Вітчизни

2

1

11

Англійська мова

4

3

11

Історія України

2

1

11

Людина і світ

0

1

11

Біологія

1

2

11

Екологія

1

0

11

Художня культура

0

1

11

Астрономія

1

0

11

Захист Вітчизни

1

2

 

 Розклад дзвінків

1 урок

8.30 -9.15

5 урок

12.20 – 13.05

2 урок

9.25 – 10.10

6 урок

13.15 -14.00

3 урок

10.20 -11.05

7 урок

14.10 – 14.55

4 урок

11.25 -12.10

8 урок

15.05 – 15.50

 

ІІІ. Структура навчального року

     Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2016-2017 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1 липня.  Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр  з 01.09. 2016 по 28.12.2016;

                                      ІІ семестр   з  15.01.2017  по 31.05.2017.

      Протягом 2016/2017 н. р. для учнів будуть проводитися канікули. Тривалість канікул протягом навчального року не буде  меншою 30-ти  календарних днів. Орієнтовно канікули  розподілятимуться таким чином:

            осінні: 24.10.2016 – 30.10.2016;

            зимові: 28.12.2016 – 15.01.2017;

            весняні: 27.03.2017 – 02.04.2017.

Учням  1-го класу  можуть  надаватися додаткові канікули.

     Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної   і старшої   школи. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково. Про вручення документів про освіту випускникам 9-х  та 11 – х класів   буде повідомлено додатково.

      Навчальна практика та екскурсії проводитимуться в кінці навчального року з 01 червня по 16 червня 2017 року  (протокол педагогічної ради № 6 від 23.08.2016 р.).

-         для учнів 1-4 класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин;

-         для учнів 5-6 класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;

-         для учнів 7-8 класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин;

-         для учнів 10 класу по 5 академічних годин на день впродовж 10 днів.

Переведення та випуск учнів навчальних закладів проводиться відповідно до наказу МОН України від 14.04.2008 р. №319 «Про затвердження інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 р. за №383/15074.

        Тривалість уроків:

        у 1 класі – 35 хвилин;

        у 2-4 класах – 40 хвилин;

        у 5-11 класах – 45 хвилин.

            Загальна тривалість навчального року, що встановлена Законом України «Про загальну середню освіту»:  у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня становить не менше 175 робочих днів, ІІ – ІІІ ступеня – 190 робочих днів (з урахуванням екскурсій, навчальної практики та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів).

                                                                                    Додаток 1 до навчального плану

 

 

Типовий навчальний план для дошкільного навчального відділення

 


 

Орієнтовна кількість занять на тиждень

 за віковими групами

 

друга
молодша
 (від 3  до 4  років)

середня
 (від 4  до 5 років)

старша
 (від 5 до 6 (7) 
років)

Пізнавальний розвиток 

-          ознайомлення з природою;

-          ознайомлення з навколишнім світом;

-          валеологія;     

4

4

6

Художньо – естетичний розвиток

-          образотворча діяльність: малювання;

-          музичне виховання;

-          ліплення;

-          аплікація.

4

5

5

Мовленнєвий розвиток

-          розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування.

3

3

3

Фізичний розвиток

-          здоров’я  та фізичний розвиток

3

3

3

Загальна кількість занять

на тиждень

 

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

3

4

5

Максимальна кількість занять на тиждень

14

16

20

Максимально допустиме  навчальне навантаження на тиждень  на   дитину (в  астрономічних  годинах) **

3,5

5,3

8,3

Розклад занять

              різновікова група ( Молодша, середня, старша)

 

                              Понеділок

 1.Мовленнєвий розвиток

 2.Художньо-естетичний розвиток (образотворча                    діяльність:малювання)

3.Пізнавальний розвиток (ознайомлення з природою) старша група

                              Вівторок

  1.Пізнавальний розвиток (математика)

  2.Художньо-естетичний (музичне виховання)

  3.Фізичний розвиток

   Пізнавальний розвиток (валеологія)

                             Середа

  1.Пізнавальний розвиток (ознайомлення з навколишнім)

  2.Художньо-естетичний розвиток (ліплення) середня, старша група

  3.Мовленнєвий розвиток

                              Четвер

  1.Пізнавальний розвиток (математика) (старша група)

  2.Пнавальний розвиток (ознайомлення з природою)

  3.Художньо-естетичний (музичне виховання)

  4. Фізичний розвиток

                              П'ятниця

  1.Мовленнєвий розвиток  

  2.Художньо-естетичний (аплікація/ліплення-молодша, аплікація-середня, старша)

  3.Фізичний розвиток

 

Тривалість одного заняття:

у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

 у середній – 20 хвилин;

у старшій – 25 хвилин.

 

Директор НВО                                                              Л.П. Ляшенко

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

                                      Додаток 1

                                                                                  (Додаток 2 до навчального плану)

                                                                                  відповідно до наказів МОН України 

                                                         від 10.06.2011 №572,

                                                                             від 16.04.2014 №460 (зі змінами)

Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання (1-4 класи)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

 

1

2

3

4

Разом

 

Інваріантна складова

 

Мови і літератури

Українська мова

7+1

7

7

7

29

 

(мовний і літературний компоненти)

Англійська мова

1

2

 2

2

7

 

Математика

Математика

4

4

4

4

16

 

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

8

 

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

1

1

2

 

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

1

4

 

 

 

1

1

  1

1

4

 

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

4

 

Інформатика

-

1

1

1

3

 

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

4

 

Фізична культура **

3

3

3

3

12

 

Усього

 

19+3

20+3

21+3

21+3

  81+12

 

Варіативна складова

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

2

8

 

Курси за вибором

 

Зарубіжна  література

 

 

1

1

2

 

Культура добросусідства

1

1

 

 

2

 

Додаткові години

 

Індивідуальні консультації та групові заняття

  

1

1

1

3

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

88

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

100

 

                   

 

Всього за планом:                                               23         25         26       26      100

 

Директор НВО                                                              Л.П. Ляшенко

 

 

Додаток 1(дадаток 3 до навчального плану)

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409

(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664,

із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465)

 

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (5-8 класи)

Освітні галузі

Навчальні предмети

 

 

5

6

разом

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

7

 

Українська література

2

2

4

 

Англійська мова

3

3

6

 

Зарубіжна  література

2

2

4

 

Суспільство –знавство

Історія України

1

1

2

 

Всесвітня історія

-

1

1

 

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

2

 

Образотворче мистецтво

1

1

2

 

Математика

Математика

4

4

8

 

Алгебра

-

-

-

 

Геометрія

-

-

-

 

Природо-знавство

Природознавство

2

-

2

 

Біологія

-

2

2

 

Географія

-

2

2

 

Фізика

-

-

-

 

Хімія

-

-

-

 

Технології

Трудове навчання

2

2

4

 

Інформатика

1

1

2

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

2

 

Фізична культура**

3

3

6

 

Разом

23,5+3

26,5+3

 50+6

 

Варіативна складова

 

 

 

 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

 

4,5

 

4

 

Курси за вибором

 

 

 

 

Російська мова

 1

 

1

 

факультативи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

33

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3

 

30+3

 

33+3

 

  Всього  за  планом:                                                                  27,5                 29,5              57

 

 

Директор НВО                                                                  Л.П. Ляшенко

 

 

 

                                                                               Додаток 10

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409

(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664,

із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465)

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі

Навчальні предмети

 

 

7

8

разом

 

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2

4,5

 

Українська література

2

2

4

 

Англійська мова

2

2

4

 

Російська мова

2

2

4

 

Зарубіжна література

2

2

4

 

Суспільство –знавство

Історія України

1

1,5

2,5

 

Всесвітня історія

1

1

2

 

Основи правознавства

-

-

-

 

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

-

1

 

Образотворче мистецтво

1

-

1

 

Мистецтво

-

1

1

 

Алгебра

2

2

4

 

Геометрія

2

2

4

 

Біологія

2

2

4

 

Географія

2

2

4

 

Фізика

2

2

4

 

Хімія

1,5

2

3,5

 

Технології

Трудове навчання

1

1

2

 

Інформатика

1

2

3

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

2

 

Фізична культура**

3

3

6

 

Разом

29+3

29,5+3

58,5+6

 

Варіативна складова

 

 

 

 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3

 

3,5

 

6,5

 

Курси за вибором

 

 

 

 

Синтаксис простого та простого ускладненого речення

 

1

1

 

факультативи

 

 

 

 

Фізична географія Київської області

 

0,5

0,5

 

Додаткові години

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

33

65

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

32+3

33+3

65+6

 

Всього  за планом:                                                           32                 34           65

 

Директор НВО                                                                  Л.П. Ляшенко

 

 

 

 

 

 

Додаток 1(дадаток 4 до навчального плану)

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.02.2004 р. № 132,

зі змінами , внесеними наказом МОН України   від 05.02.2009 № 66.

 

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (9 клас)

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

9 клас

разом

 

 

Мови і літератури

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Англійська мова

2

2

Зарубіжна  література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Суспільствознавство

Всесвітня історія

1

1

Правознавство (практичний курс)

1

1

Художня культура

1

1

Математика

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Природознавство

Біологія

3

3

Географія

1,5

1,5

Фізика

2

2

Хімія

2

2

Трудове навчання

1

1

Технології

Інформатика

1

1

Основи здоров’я

0,5

0,5

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

Разом

27,5 +3

27,5 +3

Варіативна складова

 

 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

3,5

3,5

Факультативи

 

 

Економічна географія Київської області

     0,5

0,5

Додаткові години

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

Всього

 

31

31

             

 Всього   за  планом:                                                28                           28

 Директор НВО                                                                  Л.П. Ляшенко

 

 

 

Додаток 2 (додаток 5 до навчального плану)

(із змінами згідно з наказом

Міністерства освіти і науки України

від 29 травня 2014 року № 657)

Типовий навчальний план

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

 (універсальний профіль) для 10-11 класів

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Англійська мова

3,5

3,5

Зарубіжна  література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

економіка

 

1

 

-

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

3

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

1

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура*

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Разом

30

33

Варіативна складова

 

 

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

 

8,5

 

5,5

Курси за вибором та факультативи

 

 

Додаткові години

 

 

Математика (алгебра та геометрія)

1

1

історія

1  

 

українська мова

 1

 1

Гранично допустиме навантаження на учня

33

33

  Всього  за  планом :                                                                                         32                            35

 Директор НВО                                                                           Л.П. Ляшенко


 

 

Перелік програм

 

до  інваріантної складової   навчального плану

 

  Піщанського НВО

 «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

 

 

 

 

 

 

Перелік програм для дошкільного відділення

 

Назва предмету

Рік затвердження МОН

Де надруковано програму, автор

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.11 №629

Авторський колектив: Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.

 

 

Перелік програм для школи І ступеня оновлено та затверджено зі змінами  Міністерством освіти і науки України.Підготовлено  наказ від 05.08.2016 №948 «Про затвердження змін до навчальних программ 1-4 класів»

 

Назва предмету

Клас

Рік затвердження МОН

Де надруковано програму, автор

Програма для ЗНЗ з українською мовою навчання

1-3

2012

К., видавничий дім «Освіта»

Навчальні програми з  іноземних мов для ЗНЗ

1-3

2012

К., видавничий дім «Освіта»

«Буквар. Українська мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою»

1

2012

Вашуленко М. С.; Вашуленко О. В. Товариство «видавничий дім «Освіта»

Українська мова

1-3

2015

Наказ МОН України від 29.05.2015 № 584

Літературне читання

2-3

2015

Математика

1-3

2015

Природознавство

1-3

2015

Я у світі

3 клас

2015

Наказ МОН України від 29.05.2015 № 584

Інформатика

2-3

2015

 

Українська мова.

4 клас

2014

Наказ МОН України від 22.12.2014 № 1495

Літературне читання.

4 клас

2014

Математика.

4 клас

2014

Природознавство.

  4 клас

2014

 

Я у світі.

  4 клас

2014

Інформатика.  

  4  клас

2014

Англійська мова. «Навчальні програми з іноземних мов для ЗНЗ і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов»

  1-4 класи

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К., видавничий дім «Освіта»,2012

Фізична культура. «Фізична культура для ЗНЗ. 1-4 класи»

1-4

 

К.: 2011; (авт.. Т. Круцевич,

В. Єрмолова та ін.)

         

 

Перелік програм для школи ІІ – ІІІ ступенів оновлено та затверджено зі змінами

Міністерством освіти і науки України. Підготовлено наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 

 

Назва предмету

Клас

Рік затвердження МОН

Де надруковано програму, автор

Українська мова. Програма для 5-9 класів для ЗНЗ на основі нового Державного стандарту

5-9

Наказ МОН України від 29.05.2015

№ 585 (зі змінами)

К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

Українська мова. 5-12 класи.   

8-9

 

10-11

Наказ МОН України від 29.05.2015

№ 585 (зі змінами)

Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021

К.: Ірпінь. Перун,2005

Українська література. Програма для 5-9 класів для ЗНЗ на основі нового Державного стандарту

5-7

 

 

К.: Освіта,2013

Українська література. 5-12 класи.   

8-9

Наказ МОН України від 29.05.2015

№ 585 (зі змінами)

К.: Ірпінь. Перун,2005

Українська література.5-12 класи.

10-11

Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021

К.: Ірпінь. Перун,2005

Зарубіжна  література. Програма для 5-9 класів для ЗНЗ на основі нового Державного стандарту

5-7

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

Зарубіжна  література. Програма для 5-12 класів для ЗНЗ

8-9

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К.: Ірпінь. Перун,2005

Зарубіжна  література. Програма для 5-12 класів для ЗНЗ

10-11

Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021

К.: Ірпінь. Перун,2005

Російська мова. Програма для 5-9 класів для ЗНЗ на основі нового Державного стандарту

5-6

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392. Наказ МОН від 06.06.2012 №664

 

Англійська мова.

 «Програми для ЗНЗ. Іноземні мови.

5-7

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

Англійська мова.

 «Програми для ЗНЗ. Іноземні мови.

8-9

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К.: Ірпінь. Перун,2005

Англійська мова. «Навчальні програми з іноземних мов для ЗНЗ і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов»

10-11

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К.:2010

Історія України. Вступ до історії.

Історія України (Вступ до історії)

5

5

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К.: Ірпінь. Перун,2005

К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

Всесвітня історія. «Інтегрований курс («Всесвітня історія. Історія України»)

6

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

 

Всесвітня історія. Програма для 5-9 класів     на основі нового Державного стандарту.

7

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

 

Історія України. Всесвітня історія. Програма для 5-9 класів ЗНЗ.

8-9

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К.: Ірпінь. Перун,2005

«Історія України.10-11 класи» (52 год./рік, 1,5 год./тиждень.

10-11

Наказ МОН України від 04.08.2014

№ 895 (зі змінами); Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К.: Освіта,2013

«Людина і світ. 11 клас»

11

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К.: Поліграфкнига,2010

«Правознавство. Практичний курс»

9

10

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К.: Ірпінь. Перун,2008

Географія. Курс «Загальна географія.

Курс «Географія материків і океанів». Програма для ЗНЗ. 5-9 класи   на основі нового Державного стандарту

6

7

Наказ МОН України від 29.05.2015

№ 585

 

Географія. Програми для ЗНЗ. Географія. Економіка.

8-11

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К.: Ірпінь. Перун,2005, 2006

Географія. Програми для ЗНЗ. 10-11.  Географія. Економіка

10-11

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К.:2010

Математика. Програма для 5-9 класів для ЗНЗ на основі нового Державного стандарту.

5-6

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392.

Наказ МОН від 06.06.2012 №664

 

«Математика. Навчальна програма для 5-9 класів ЗНЗ»

7

Наказ МОН України від 29.05.2015

№ 585 (зі змінами)

 

 

Інформатика. Програма для 5-9 класів для ЗНЗ на основі нового Державного стандарту

5-6

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392. Наказ МОН від 06.06.2012 №664

 

«Інформатика, Навчальна програма для учнів 5-9 класів ЗНЗ»

7

8

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

 

«Інформатика, Навчальна програма для учнів 10-11 класів ЗНЗ»

10-11

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

 

Фізика. Нова навчальна програма для ЗНЗ

7

Наказ МОН України від 26.06.2012

№ 664. Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

 

Фізика. Програма для ЗНЗ. Базовий курс (7-9 класи).

Фізика. Програма для ЗНЗ

7-9

10-11

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

 

Хімія.  Нова навчальна програма для  7-9 класів ЗНЗ.

Хімія. Навчальна програма для ЗНЗ.

7

8-9

10-11

Наказ МОН України від 26.06.2012

№ 664. Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305

К.: 2005

Біологія. Програма з біології для 6-9 класів ЗНЗ.

6-7

Наказ МОН України від 06.06.2012

№ 664 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015

№ 585.

 

Біологія. Програма для ЗНЗ. Біологія.

7-11 класи.

8-9

10-11

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392. Наказ МОН від 06.06.2012 №664.

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305  

К.: Ірпінь. Перун,2005, 

Природознавство. Програма для 5-9 класів для ЗНЗ на основі нового Державного стандарту

5

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392. Наказ МОН від 06.06.2012 №664

 

Основи здоров'я. Програма для  ЗНЗ. Основи здоров'я. 5-9 класи.  

5-7

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392. Наказ МОН від 06.06.2012 №664

К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

Основи здоров'я.  Програма для  ЗНЗ. Основи здоров'я. 5-9 класи.  

8-9

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305  

К.: Ірпінь. Перун,2005, 

Музичне мистецтво. Програма для 5-9 класів для ЗНЗ на основі нового Державного стандарту

5-7

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392. Наказ МОН від 06.06.2012 №664

 

Образотворче мистецтво. Програма для 5-9 класів для ЗНЗ на основі нового Державного стандарту

5-7

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392. Наказ МОН від 06.06.2012 №664

 

Трудове навчання. « Навчальна програма з трудового навчання для  ЗНЗ. 5-9 класи.  

5-7

Наказ МОН України від 29.05.2015

 № 585

К.: 2015

«Трудове навчання. 5-9 класи» (нова редакція)

8-9

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305  

За загальною редакцією В. Мадзігона.

«Технології. 10-11 класи»

10-11

Лист МОН України від 26.06.2015

№ 1/9-305  

Автор  А. Терещук та ін.

Фізична культура. Програма для 5-9 класів  ЗНЗ на основі нового Державного стандарту

5-7

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392. Наказ МОН від 06.06.2012 №664

К.: 2011;

(авт. Т. Круцевич,

В. Єрмолова та ін.)

Фізична культура. «Фізична культура для ЗНЗ. 5-11 класи.   

8-11

 

К.:2011.

(за ред. С.  Дятленка).


 

п/п

Назва

Автор

Клас

Видавництво

Рік видання

1.

Українська мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша

7-9

«Перун»

2005

3.

Українська література

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик

7-9

«Перун»

2005

5.

Світова література

 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Ю.І.Ковбасенко

7-9

«Перун»

2005

7.

Історія України. Всесвітня історія

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

7-9

«Перун»

2005

10.

Правознавство.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Практичний курс .

Ремех Т.О., Пометун О.І.

9

«Вікторія»

2008

12.

Математика. 5-12 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

7-9

Київ-Ірпінь: «Перун»

2005

13.

Музичне мистецтво

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Б.М.Фільц

      7-8

«Перун»

2005

14.

Образотворче  мистецтво

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Е.В.Бєлкіна

      7

«Перун»

2005

15.

Художня культура

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Л.М.Масол, Н.Є.Миропольська

9

«Перун»

2005

17.

Фізика

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

7-9

«Перун»

2005

19.

Хімія 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Величко Л.П., Ярошенко О.Г.

7-9

«Перун»

2005

21.

Біологія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

7-9

«Перун»

2005

23.

Екологія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

11

Київ

2010

25.

Географія. Економіка

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

7-10

«Перун»

2005

26.

Основи здоров’я

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Бойченко Т.Є.,

Заплатинський В.М., Дивак В.В.

7-9

«Перун»

2005

32.

Інформатика.

Навчальна програма для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

9

Київ

2009

33.

Іноземна мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 

7-9

Київ, „Перун”, Ірпінь

Затв. МОНУ, лист від 23.12.2004

№ 1/11-6611

2005

35.

Фізична культура.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

7-9

Київ„Перун”, Ірпінь

2005

37.

Трудове навчання

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

7-9

Київ

2010

39.

Біологія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

7-9

Київ, „ Перун”, Ірпінь

2005

 

п/п

Назва

Автор

Клас

Видавництво

Рік видання

1

Українська мова

 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова

10-11

Київ

2010

2

Українська література

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк

10-11

Київ

2010

3

Світова література

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Ю.І.Ковбасенко

10-11

«Грамота»

2010

4

Історія України. Всесвітня історія

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

10-11

«Грамота»

2011

5

Правознавство

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.(10-11), рівень стандарту, академічний рівень.

 Палійчук Н.Й., Котюк І.І.

10

Поліграфкнига

2010

6

Художня культура

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

10-11

Київ

2010

7

Фізика

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

10-11

Київ

2010

8

Хімія 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

10-11

Київ

2010

9

Біологія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

10-11

Київ

2010

10

Екологія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

11

Київ

2010

11

Географія. Економіка

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

7-10

«Перун»

2005

12

Програма з предмета "Захист Вітчизни"

 

10-11

Київ

       2010

13

Астрономія

 

11

Київ

       2010

14

Інформатика

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

10-11

Київ

       2010

15

Іноземна мова. Програма ЗНЗ

 

10-11

Ірпінь, 2010

наказ МОНУ №122

 

16

Економіка.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

11

Київ

2010

17

Людина і світ

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Ладиченко Т.В.

11

Київ

2010

18

Трудове навчання

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

10-11

Кам»янецьк-Подільськ.

Аксіома

2010

19

Фізична культура.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

10-11

Київ

2010

Перелік програм

 

до  варіативної складової   навчального плану

 

  Піщанського НВО

 «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

 


Перелік програм варіативної складової частини навчального плану Піщанського НВО

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

 

п/п

Назва курсу

Форма реалізації

Го-

ди-

ни

Ким затверджено

Де опубліковано, автор

Викладач, фах

1

Зарубіжна  література

(у 2-4 класах)

Курс за вибором

1

Лист МОНУ від 12.08.2008 №1/11-3761

Мовчун А., упор.: Л.Ф. Щербакова. - Тернопіль, «Мандрівець», 2009

С.В.Боженко, Ж.В. Шабельна, І. М. Лепей, О.І. Іваніцька.

Вчителі початкових класів, освіта вища

2

Навчальний курс «Культура добросусідства»

Курс за вибором

1

Затверджено МОН України, 2014.

Автори Араджионі М.А. та інші, 2014.  

 

Шабельна Ж.В.,  учитель початкових класів, освіта вища

3

Фізична географія Київської області

( у 8 класі)

Факультатив

0,5

МОН Укра-

їни

№ 1.4/18Г-338 від 15.07.2009

Методичні рекомендації щодо організації і змісту навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах Київщини у 2009-2010 н.р. за редакцією Н.І. Клокар.

Ч.ІІ – Б.Церква: КЛІПОПК.2010, ст.54-62

Надтока В.О.,вчитель географії, освіта вища.

4

Економічна географія Київської області

( у 9 класі)

Факультатив

0,5

МОН Укра-їни №1.4/18-Г-520 від 09.07.2010

Методичні рекомендації щодо організації і змісту навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах Київщини у 2009-2010 н.р. за редакцією Н.І. Клокар.

Ч.ІІ – Б.Церква: КЛІПОПК.2010.

Надтока В.О.,вчитель географії, освіта вища

5

Російська мова.

Крюченкова О.Ю.

Факультативний курс. 5-9 класи.

0,5

Освітній портал КВНЗКОР «Академія неперервної освіти»

google.com/file/d/0B_Rr7P720TPCRWJGeVZxaUxEb Tg/view. Лист МОН України від15.07.2013 №1/11-11508

 

Онопрієнко Т.А.

Вчитель зарубіжної літератури, російської мови, освіта вища

6

Синтаксис простого та простого ускладненого речення (8 клас)

Гнаткович Т.В.

Курс за вибором

34

Лист МОН молодьспорт України від 17.08.2011 № 1/9-622

Програма курсів за вибором і факультативів з української мови. 8-11 класи (за редакцією К.В. Таранкін-Ткачук.-К.: Грамота,2011-272с.

Кравчук Л.В.

Вчитель української мови та літератури, освіта вища

Додати коментар


Захисний код
Оновити