Звіт директора за 2019-2020 н.р.

( 0 Голоса (ів) ) 

Звіт директора Піщанського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» за 2019-2020 н.р.

Ляшенко Лілі Петрівни

Засідання класних керівників з елементами тренінгу на тему: « Виховання в учнів загальнолюдських цінностей –один із головних аспектів розвитку особистості»

( 0 Голоса (ів) ) 

21.02.2020р. заступник директора з виховної роботи  Сусол В.В. провела  засідання класних керівників з елементами тренінгу на тему: « Виховання в учнів загальнолюдських цінностей –один із головних аспектів розвитку особистості».  Основна мета заходу – ознайомлення класних керівників з сучасним змістом  виховання, вироблення  цілісної  модель виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей, актуалізувати теоретичні та практичні знання з даної проблеми, визначення елементів педагогічної майстерності сучасного вчителя.

Робота велася в групах, використано різноманітні вправи, під час яких учасники  будували та презентували виховну модель життєдіяльності класу в режимі сучасного національного виховання , ділилися «рецептами» успішної  роботи.

На заході була присутня начальник відділу освіти Бабенко В.В., яка активно долучилася до роботи. Вікторія Василівна акцентувала увагу, що сучасному навчальному закладу потрібен новий тип педагога, який формуватиме конкурентоспроможного випускника.

Під час рефлексії класні керівники відзначили високий науково-методичний рівень проведення заходу та його практичне спрямування. Захід пройшов в дружній, творчій атмосфері.

Навчальний план Піщанського навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дитячий садок» на 2019/ 2020 навчальний рік

( 0 Голоса (ів) ) 

 

СХВАЛЕНО                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради                                    Директор Піщанського НВО

Піщанського НВО                                      «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

Протокол №9 від 22.08.2019                                  _____________Л.П. Ляшенко

Голова педагогічної ради

                     Л.П. Ляшенко

  

Навчальний план

Піщанського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

на 2019 /2020 навчальний рік

Пояснювальна записка до робочого навчального плану

І. Загальні засади

Піщанське навчально-виховне об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, закону України «Про дошкільну освіту»,  власного Статуту, листаМіністерства освіти і науки України від 10.06. 2019. за № 1/9-365«Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти", забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

          Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: 

навчально-виховне об’єднання  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок».

Кількість класів – 11 (без 10 класу у 2019/2020 н. р.);

кількість учнів - 85

Кількість вихованців дитячого садочка -22

 Мова навчання – українська. Мережа класів:

Клас

К-сть учнів

Клас

К-сть учнів

Клас

К-сть учнів

1 клас

11

5 клас

15

10 клас

0

2 клас

14

6 клас

5

11 клас

5

3 клас

7

7 клас

11

 

 

4 клас

5

8 клас

7

 

 

 

 

9 клас

5

 

 

Разом

37

Разом

43

Разом

5

Всього

85

 

 

Звіт директора за 2018-2019

( 1 Голос ) 

Шановні присутні!

   Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи колективу школи протягом 2018-2019 навчального року. Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів. Ви знаєте, що відбуваються зміни сфері формування змісту середньої загальної освіти. Переглядаються та оновлюються навчальні програми, підручники, увесь навчально-методичний комплекс, який необхідний для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

Як директор протягом звітного періоду я керувалася статутом школи, діючим законодавством України, новим Законом про освіту, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника.

У 2018-2019 н.р. до керівного складу навчального закладу входили:

Про зарахування до 1 класу

( 0 Голоса (ів) ) 


ПІЩАНСЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ  «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК»  

 

Н А К А З

 

с. Піщана 

31 травня  2019                                                                                             № 48-0

Про зарахування дітей до 1 класу

 

    На виконання ст.3 Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», п.4 наказу МОН України «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» № 367 від 16.04.2018 року, Статуту навчального закладу, згідно заяв батьків та пакету документів (копії свідоцтва про народження дитини, оригіналу медичної довідки)  

 

Н А К А З У Ю:

 


 

 1. Зарахувати до 1-го класу дітей, які проживають на території обслуговування закладом освіти згідно списку:
  1. Люльку Ілону Юріївну
  2. Олійника Дмитра Юрійовича
  3. Оненко Дарину Сергіївну
  4. Остапчука Олександра Олександровича
  5. Совича Михайла Сергійовича
  6. Ходаківського Олександра В’ячеславовича
  7. Ходаківську Маргариту Дмитрівну
  8. Туржанову Злату Темірланівну

 

 1. Відповідальність за організацію виконання наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Кравчук Л.В.
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор НВО                                             Л.П. Ляшенко

 

 

 

 

Виконавець:                                                                                              Надіслано:

Людмила  Кравчук(04469)                                                                          до справи 22-01-04

                                                                                                                педагогічним працівникам

 

 

 

Навчальний план Піщанського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» на 2018 /2019 навчальний рік

( 0 Голоса (ів) ) 

 

Навчальний план

Піщанського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

на 2018 /2019 навчальний рік

Пояснювальна записка до робочого навчального плану

І. Загальні засади

Піщанське навчально-виховне об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, закону України «Про дошкільну освіту»,  власного Статуту, листаМіністерства освіти і науки України від 20.08.2018 за № 1/9-503«Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладахзагальної середньої освіти ", забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

          Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ПІЩАНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» на 2018-2021 роки

( 0 Голоса (ів) ) 

Розділ І. Концепція розвитку

Освіта — найважливіше із земних благ,

якщо вона найвищої якості.

 Інакше вона абсолютно даремна.

Дж. Р. Кіплінг

Педагогічний колектив   за­кладу загальної середньої освіти вбачає свою місію у реалізації нормативно-законодавчих документів у закладі загальної середньої освіти, а саме:

Освітня програма на 2018-2021 навчальний рік

( 0 Голоса (ів) ) 

Освітня програма

на 2018-2021 навчальний рік

Піщанське навчально-виховне обєднання

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дитячий садок»

Піщанської сільської  ради

Київської   області

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради школи від 15.06.2018 протокол № 8

Призначення школи та засіб його реалізації

 

         Метою  Піщанського навчально-виховного  обєднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дитячий садок», яка дає повну загальну середню освіту,  є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Повна загальна середня освіта Піщанського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів –дитячий садок» - три рівні освіти, визначені нормативно-правовою базою України:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

-       вільне володіння державною мовою;

-       здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

-       математична компетентність;

-       компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

-       інноваційність;

-       екологічна компетентність;

-       інформаційно-комунікаційна компетентність;

-       навчання впродовж життя;

-       громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

-       культурна компетентність;

-       підприємливість та фінансова грамотність;

-       інші компетентності, передбачені  Державним стандартом освіти.

Режим роботи Піщанського навчально-виховного об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» У 2018/2019 н..р.

( 2 Голоса (ів) ) 

Для  чіткої організації праці вчителів та учнів у 2018/2019 навчальному році встановлюється наступний режим роботи школи:

 1. Тип навчального закладу: навчально-виховне об'єднання
 2. Структура НВО: різновікова група дитячого садка - 1

          кількість класів початкової школи -4;

кількість класів середньої школи -5;

кількість класів старшої школи-2;

всього класів -11.

Всі 1-11 класи навчаються в першу зміну.

 1. 3.      Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»

2018/2019 навчальний рік розпочинається 03 вересня святом – День знань – і закінчується проведенням навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів на пізніше 01 липня наступного року.Проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х, 12-х вечірніх (заочних) класів. Перелік предметів для ДПА, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково .

 1. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

навчальний рік поділено  на 2 семестри:

І семестр  з 03.09. 2018 по 29.12.2018;

ІІ семестр   з  14.01.2019  по 24.05.2019.

 

 

 

 

 

При цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що встановлено Законом України «Про загальну середню освіту»: у школі І ступеня – 175 робочих днів, ІІ-ІІІ ступенів – 190 робочих днів з урахуванням навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.

 

 

 1. 5.      Протягом навчального року для учнів проводяться канікули:

Орієнтовні канікули:

осінні: 29.10.2018– 04.11.2018;

зимові: 29.12.2018 – 13.01.2019;

весняні: 25.03 – 31.03. 2019.

 

     Учням    можуть  надаватися додаткові канікули залежно від погодних кліматичних умов, їх терміни   можуть змінюватися.

     Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної   і старшої   школи. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

     Про вручення документів про освіту випускникам 9-го та 11 – го класів   буде повідомлено додатково.

     Навчальна практика та екскурсії проводитимуться в кінці навчального року з 01 червня по 13 червня 2019 року  (протокол педагогічної ради № 10 від 22.08.2018 р.).

-          для учнів 1-4 класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин;

-          для учнів 5-6 класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;

-          для учнів 7-8 класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин;

-          для учнів 10 класу по 5 академічних годин на день впродовж 10 днів.

 1. 6.      Графік роботи школи:

8.00 – 8.10 – передача чергування від сторожа черговому, ранковий обхід приміщення;

8.30 – 15.50 – навчальні заняття;

17.00 – 17.10 передача чергування від чергового сторожа, вечірній обхід приміщення

 

Графік роботи дитячого садка

 

8.00 – 9.00 – прийом дітей, ранкова гімнастика

9.00 – 9.20 – Підготовка до сніданку, сніданок

9.20 – 9.40 – ігри, підготовка до занять

9.40 - 10.40 – Колективні та індивідуальні заняття

10.40 – 11.40 – прогулянка

11.40 – 12.20 – підготовка до обіду, обід

12ю20 – 14.30 – сон

14.30-15.00 - поступовий підйом, за гартувальні процедури

15.00 – 15.25 – полуденок

15.25 – 17.00 прогулянка, повернення додому

 

 

 1. 7.      Розклад дзвінків і тривалість уроків:

установлено таку тривалість уроків: 

у 1 класі – 35 хв.;

у 2-3 класах – 40 хв.;

у 5-11 класах – 45 хв.

установлено таку тривалість перерв:

-          між уроками перерви по 10 хвилин.

-          між 3-м і 4-м уроками  -  перерва   20 хвилин.

 

 

уроку

початок –кінець уроку

тривалість перерви

уроку

початок –кінець уроку

тривалість перерви

1 урок

8.45 -9.30

5 хв.

5 урок

12.30-13.15

10 хв.

2 урок

9.35-10.20

 5 хв.

6 урок

13.25-14.10

10 хв.

3 урок

10.35-11.20

15хв.(харчування учнів)

7 урок

14.20-15.05

5 хв.

4 урок

11.35- 12.20

10 хв.

8 урок

15.10-15.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад занять дошкільного відділення

різновікова група  ( молодша, середня, старша)

 

                  Понеділок

 1.Мовленнєвий розвиток

 2.Художньо-естетичний розвиток (образотворча                    діяльність:малювання)

3.Пізнавальний розвиток (ознайомлення з природою) старша група

 

                              Вівторок

  1.Пізнавальний розвиток (математика)

  2.Художньо-естетичний (музичне виховання)

  3.Фізичний розвиток

   Пізнавальний розвиток (валеологія)

 

                             Середа

  1.Пізнавальний розвиток (ознайомлення з навколишнім)

  2.Художньо-естетичний розвиток (ліплення) середня, старша група

  3.Мовленнєвий розвиток

 

                              Четвер

  1.Пізнавальний розвиток (математика) (старша група)

  2.Пнавальний розвиток (ознайомлення з природою)

  3.Художньо-естетичний (музичне виховання)

  4. Фізичний розвиток

                              П'ятниця

  1.Мовленнєвий розвиток 

  2.Художньо-естетичний (аплікація/ліплення-молодша, аплікація-середня, старша)

  3.Фізичний розвиток

 

Тривалість одного заняття:

у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

 у середній – 20 хвилин;

у старшій – 30 хвилин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 8.      Розклад відвідування курсів за вибором, факультативів та додаткових годин у початковій школі:
 2. 9.       

 

1клас

2 клас

3 клас

4 клас

Примітка

понеділок

 

 

 

 

 

 5-й урок.  Факультативна година:

 культура добросусідства

 

вівторок

 

5й урок  Факультативна година:

зарубіжна література

 

 

середа

 

 

 

 

четвер

 

 5й урок  Факультативна година:

зарубіжна література

 

 

 

 

пятниця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад відвідування курсів за вибором, факультативів та додаткових годин у середній та старшій школі

 

5

6

7

8клас

9клас

10

11

вівто

рок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8й  урок.

Факультатив  0,5 години:

«Фіз.географія Київ.області»

 

 

 

середа

 

  

7-й  урок.

Факультативна година:

«Християнська етика»

 

  6-й  урок.

Факультативна година:

«Християнська етика»

8-й  урок.

Факультативна година:

«Християнська етика»

 

 

 

 

четвер

6-й  урок.

Факультативна година:

«Християнська етика»

 

 

 

 

 

7-й  урок.

Факультативна година:

«Християнська етика»

 

 

 п’ятниця

 

 

 7-й  урок.

Факультативна година:

«Християнська етика»

 

 

 

 

 

6-й  урок.

Факультатив  0,5 години:

«Економ. географія Київської області»

 

 

     

8-й  урок.

Факультативна година:

«Християнська етика»

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Заходи, спрямовані на забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних умов у КІІКТ

      Для проведення практичних занять за комп'ютерами класи, у яких до 15 учнів, діляться   на дві підгрупи відповідно до МОН Н 20.02.2002 № 128.

У кабінеті інформатики здійснюється щоденне прибирання  технічним персоналом ЗНЗ. Світильники та скло вікон утримуються в чистоті:   при потребі  світлорозсіювачі чистяться та миються техперсоналом   не менше двох разів протягом навчального року. Проводиться  своєчасна заміна ламп.

       Під час перерви між уроками  здійснюється обов'язкове провітрювання приміщення і проводиться вологе прибирання (такий режим прибирання нормалізує співвідношення важких і легких аероіонів і знижує рівень статичного електричного поля).

     Організовуючи навчання дітей у комп'ютерних класах, адміністрація навчального закладу і вчителі забезпечують дотримання режим­них моментів.

Відповідно до норм   ДСанПіН 5.5.6.009-98 визначено такий режим безперервної робо­ти учнів за комп'ютером:

 • для учнів 1-х класів від 10 до 12 хвилин;
 • для учнів 2—5-х класів — до 15 хвилин;
 • для 6-7-х класів від 15 до  20 хвилин;
 • для 8-9-х класів від 20 до 25 хвилин;
 • для 10—11-х класів від 25 до 30 хвилин.

Через 2—3 уроки робота за комп'ютером може бути повторена за зазначеними нормами;

Можлива організація спарених уроків інформатики для  учнів 10-11 класів, але у розкладі на 1-й семестр 2018/2019 н. р.  така організація уроків не  запланована. 

     У школі функціонує один кабінет інформатики, в якому проводяться уроки як для учнів старших, так і для  школярів середніх та молодших класів, проте робочі місця обладнані відповідно до зросту учнів. 

     У кабінеті інформатики міститься 14 комп’ютерів  для учнів і один для вчителя. 

На початку роботи у кабінеті учні:

• закріплюються за робочими місцями (із врахуванням індивідуаль­них особливостей — зріст, зір, слух та ін.);

• ознайомлюються під керівництвом учителя  Сусол В.В. із правилами роботи у кабінеті та правилами безпеки життєдіяльності;

• складають залік з правил роботи у кабінеті та правил техніки без­пеки, що засвідчується відповідними записами у «Журналі реєстрації ввідного і періодичного інструктування з безпеки життєдіяльності»

 

 

 

 

 

 

 

 1. 10.             Режим роботи початкової школи підпорядковується  режиму роботи середньої та старшої школи. Відповідно до п.5 ст.16 Закону України   «Про загальну середню освіту»  та Листа МОН, молоді і спорту України  № 1/9-349 від 20.05.2013 «Про  навчальні плани ЗНЗ та структуру 2014-2015 навчального року» , урок у 1 класі триває 35 хвилин, у 2-4 – 40 хвилин. Різниця в часі навчальних годин використовується для продовження тривалості перерв між уроками з метою організації продуктивного відпочинку учнів, для відновлення фізичних та розумових сил кожної дитини.
  1. 11.  Графік відвідування шкільної їдальні:

10.35-11.20 – 1,2,3,4 класи;    11.35 – 12.20 – 5.6.7.8.9.10.11 класи.

                                            МЕРЕЖА КЛАСІВ 2018/2019 н. р.

№ п/п

Клас

Кількість учнів

Класний керівник

1

1

13

Іваніцька Олена Іванівна

2

2

7

Лепей Ірина Миколаївна

3

3

5

Боженко Світлана Володимирівна

4

4

16

Шабельна Жанна Вікторівна

5

5

5

Яремчук Людмила Олександрівна

6

6

11

Бреус Наталія Олександрівна

7

7

6

Ходаківська Юлія Валентинівна

8

8

5

Скаржановська Катерина Ігорівна

9

9

5

Онопрієнко Тетяна Антонівна

10

10

5

Качан Валентина Вадимівна

11

11

8

Роїк Юлія Миколаївна

Всього

11

85

 

Діти в д/с

 

20

Вихователь:

Крижанівська Олена Броніславівна

 

Звіт директора за 2017-2018 н.р.

( 3 Голоса (ів) ) 

 

Звіт директора

комунального закладу освіти

Піщанське НВО  «ЗОШ  І-ІІІ ступенів-дитячий садок»

Ляшенко Л.П.    

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік, і тому ми зібралися сьогодні, щоб проаналізувати роботу колективу навчального закладу, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Піщанського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів –дитячий садок»  перед трудовим колективом, представниками громадськості, самоврядуванням школи.