Розклад уроків 1-й семестр 2017

( 3 Голоса (ів) ) 

 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

1

Вих..год.

Вих..год.

Вих..год.

Вих..год.

в/г

в/г

в/г

 в/г

в/г

в/г

в/г    год

2

Укр.мова

3

Укр.мова

Укр. мова

5. укр.мова

1. укр.мова

4.зар.літ.

2.укр.мова

12.фізкульт

7.іст.Укр

9.алгебра

3

Матем.

Літ.чит

 

Літ.чит.

3.інформ.

7.історія

9.алгебра

13.хімія

5.укр.літ

 4.зар.літ

 6.англ.м

4

Природ-во

 Математика

3

Матем.

5.укр.літ

9.матем.

6.англ.м

 12 .фізк.

13.хімія

 7.вс.історія

4.зар.літ.

5

Фізкультур

Фіз-ра

 Я у світі

3

9.матем.

 1. укр.літ

10.біологія

 6.англ.м

7.іст.Укр.

13.хімія

5.укр.літ

6

 

 

  

Зар.літ.

10.природ.

12.Фіз-ра

 13.хімія

 5.укр.м(ф)

 7.вс.іст.

9.алгебра

6.англ.м

7

 

 

 

 

 

6.англ.м

7.вс.іст.

  

 

9.алдгебра

13.хімія

8

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.укр.м.(д/г)

1

Укр.мова.

Літ.чит.

Літ.чит.

 Укр..мова

3.труд.навч.

8.географія

14.фізика

12.фізк.

9.алгебра

6.англ.м.

 7.іст.Укр

2

Укр.мова

Укр.мова

Укр.мова

Літ.чит.

12.фізк.

9.матем.

3.інформ.

14.фізика

 6.англ.м.

8.геогр.

7.вс.іст.

3

Матем.

Математика

Матем.

 Матем.

 7.історія

6.англ.м.

9.алгебра

8.георгр.

14.фізика

12.фізк.

3.інформ.

4

 Муз. мист

 Прир-во

Фіз-ра

Фіз-ра

6.англ.м.

3.інформ.

8.геогр.

2.укр.літ.

7.правозн.

 11.ЗахВітч.

 9.алгебра

5

 Осн.здор.

 Обр.мист.

 Природозн.

Осн.здор.

3.труд.навч.

12.фізк.

2.укр.літ.

9.алгебра

7.іст.Укр

11.Зах.Вітч

14.фізика

6

 

Інд.год.

Муз.мист

 

 

3.труд.навч.

12.фізк.

9.алгебра

 8.геогр.

 14.фізика

11.Зах.Вітч

7

 

 

 

 

 

 

 

 3.труд.н.

 

 

11 .Зах.Вітч

8

 

 

 

 

 

 

 

7.вс.іст.

  

 

  

1

Укр.мова

6

Укр.мова

Я у світі.

5.укр.м.

4.зар.літ.

9.геометрія

10.біолог.

13.хімія

7.правозн

12.фізк.

2

6

Інформ.

Матем.

Укр.мова

4.зар.літ.

12 .фізк.

7.іст.Укр.

13.хімія

10.біологія

3.інформ

9.геометрія

3

Матем.

Математика

 Літ.чит.

6

12.фізк.

7.історія

13.хімія

3.інформ.

4.зар.літ.

5.укр.м.

9.геом

4

Фізкульт

Фіз-ра

6

Обр.м-во

10природ.

9.матем.

 4.рос.мова

7.іст.Укр.

3.інформ.

5.укр.літ.

13.хімія

5

 

Труд.навч.

Фіз-ра

Фіз-ра

9.матем.

3.труд.навч.

2.укр.мова

 4.зар.літ

10біологія

7.іст.Укр

 5.укр.м.

6

 

 

Осн. здор.

   

4.рос.мова(ф)

 10.біологія

12.фізкульт

2.укр.мова

9.геометр

5.худ.культ

 7.Люд.і св..

7

 

 

 

 

 

 

 9  геом.

4.рос.м.

12.фізк.

5.укр.м.(д)

 7.істор.(д)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Укр..мова

Укр..мова

Математика

Укр. мова

11образ.мист

6.англм.

10.біол

1.мист.

12.фізк.

4.зар.літ

5.укр.м.

2

Укр..мова

Укр.мова.

Обр.м-во

Матем.

9.матем.

1.укр.м.

6.англ.м.

 12.фізк.

5.укр.мова

10.біологія

4.зар.літ.

3

Природ-во.

Природозн.

Труд.навч.

Природ.

6.англ.м.

1.укр.літ.

4.зар.літ.

9.геометрія

5.укр.літ.

12.фізк.

10.біологія

4

Обр.м-во

Муз. мист..

Зар.літ.

Муз.мис-во

12.фізк.

1.муз.мист.

 11.обр.м.

6.англ.м.

10.біологія

9.геометрія

5.укр.літ.

5

  

 Культ.добр.

 Інд.год.

Труд.навч.

1.муз.мист.

11.обр.мист.

 4.рос.мова

9.геом.

5.худ.культ

6.англм.

10.екологія

6

 

 

 

 Інд.год.

5.укр.літ.

 10.осн.зд.

1.муз.мист.

 4.рос.м.

6.англ.м.

9.геом.

12.фізк.

7

 

 

 

 

10 Осн.зд.

 

 12.фізк.

 

 

 

 6.англ.м.

1

Математ.

Літ.чит.

Літ.чит.

 

5.укр.мова

9.матем.

 10.осн.зд.

8.геогр.

4.зар.літ.

6.англ.м.

 14.фізика

2

Укр.мова.

6

 

Укр.мова

5.укр.мова

1.укр.мова

 2.укр.мова

14.фізика

9.алгебра

8.географія

3.інформ.

3

 Труд.навч

Математика

 6

 

 9. матем.

4. зар.літ.

 14.фізика

10.біологія

 5.укр.літ.

3.технології

8.економіка

4

фізкультур

Фіз-ра

 Природозн.

6

4.зар.літ.

1укр.мова

2.укр.літ.

10.осн.зд.

3.труд.н.

14.фізика

9.алгебра

5

 

 Осн.здор.

 Фізкульт.

Фіз-ра

 6. англ..м.

10.біологія

8.географ.

3.зар.літ.

 14.фізика

5.укр.мова

3.технол.

6

 

 

 

 

 

8.географія

3.труд.нав.

2.укр.мова

 9.гометрія

 14.фізика

 6.англ.м.

7

21

25

26

26

 

 

 

3.sінформ.

 

5. укр.літ.

14.фізика

8

 

 

 

 

27 гр.д.1%;

30

 32

 33

32

32

14.астр.

Розклад уроків на 2015-2016 н.р.

( 3 Голоса (ів) ) 

Пон

 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

1

Укр.мова

Укр.мова

Укр.мова

Укр. мова

Фізкультура

Англ.мова.

Алгебра

Хімія

Інформ.

Історія Ук

Укр..мова

2

Матем.

Матем.

Англ.мова

Літ.чит.

Матем.

Історія Укр.

Хімія

Біологія

Фізкульт

Укр.мова

Інформ.

3

Фізкульт.

Літ.чит.

Інформ.

Матем.

Укр.мова

Матем.

Історія Укр.

Англ.мова

Хімія

Укр.літ.

 Біологія

4

Природ-во

Фізкультура

Математ..

Зар.літ.

Укр.літ.

Укр.літ.

Англ.мова

Історія Укр

Алгебра.

Технології

Хімія

5

 

 Муз. мист.

Літ.чит.

Фізкультура

Обр.мист..

Труд.нав.

Алгебра

Хімія

Історія Укр

Анг.мова

Укр.літ.

6

 

 

 Природ-во

 

Історія Укр.

Фізкультура

Обр.м-во

 

Англ.мова

 Інформ.

Ф.хімія

7

 

 

 

 

 

 

Фізкультура

 

 Алгебра

 

 Зар.літ

Вівт

1

Укр.мова.

Літ.чит.

Літ.чит.

 Укр..мова

Інформ.

Матем.

Укр..мова

Фізкульт

Англ.мова

Правозн.

 Алгебра

2

Укр.мова

Укр.мова

Укр.мова

Матем.

Матем.

Фізкультура

Інформ.

Географія

Правозн.

Англ.мова

 Геометрія

3

Матем.

Математика

Матем.

Англ.мова.

Фізкультура

Образ.мис-во

Укр..літ.

Географія

Труд.навч.

Геометрія

Історія вс..

4

Укр.мова.

Укр..мова

Фізкультура

Осн. здор.

Труд.нав.

Укр.мова

Географія

Алгебра

Історія Укр

Зах. Вітч.

Англ.мова

5

 Муз. мист

Прир-во

 Зар.літ.

Фізкультура

Труд.нав.

Укр.мова

Історія вс.

Музика

Геометрія

Зах. Вітч.

Англ.мова

6

 

 

 

 

Англ.мова.

Труд.навч.

Ф.Укр..мов

Фізкульт

Ф.Географ.

Геометрія

Зах. Вітч.

 

7

 

 

 

 

 

Географія

 

 

 

  

Зах. Вітч.

Сер

1

Укр.мова

Англ.мова

Укр.мова

Я у світі.

Прир-во

Історія вс.

Геометрія

Укр..літ.

Зар.літ

Фізкульт

Інформ.

2

Англ.мова

Інформ.

Матем.

Укр.мова

Математ.

Інформатика

Рос.мова

Фізкульт

Біологія

 Хімія

Укр..літ.

3

Матем.

Матем.

Фізкультура

Англ.мова.

Осн.здор.

Математика

фізика

Історія вс.

Укр.мова

 Зар.літ.

Хімія

4

Фізкульт

Труд.навч.

Осн.здор.

Обр.м-во

Зар.літ.

Укр.літ

Труд.нав.

Геометрія

Історія вс..

Біологія

Фізика

5

Осн.здор.

Фізкульт

 Природ-во

Природ-во.

 

Біологія

Зар.літ.

Труд.нав

Укр..літ.

 Фізика

 Історія Ук

6

 

 

 

  Інд.год.

 

Осн.здор.

Фізкульт

Фізика

Хімія

 Історія вс.

Ф.укр.мова

7

 

 

 

 

 

 

Геометрія

Осн.здор.

Фізкульт

 

 Фізика  

Чет

1

Укр..мова

Укр..мова

Я у світі

Укр. мова

Англ.мова.

Муз.мис-во

Фізика

Укр..мова

Біологія

Зар.літ.

Фізкульт

2

Укр..мова

Укр.мова.

Обр.м-во

Матем.

Фізкультура

Англ.мова.

Біологія

 Фізика

Зар.літ.

Укр..літ.

Геометрія

3

Природ-во.

Обр.мист.

Труд.навч.

Природ-во.

Укр.мова.

Біологія

Англ.мова.

Укр..літ.

Фізика

Фізкульт

Зар.літ.

4

Обр.м-во

Природ-во

Інд.год.

Муз.мис-во

Укр.літ.

Рос.мова

Осн.здор.

Англ.мова

Фізкульт

 Худ.культ.

Алгебра

5

 Труд.навч

Зар.літ.

Фізкультура

Труд.навч.

Муз.м-во

Зар.літ.

Укр..мова

Біологія

Худ.культ.

Англ.мова

Алгебра

6

 

 

 

 

 Природ-во

Фізкультура

Муз.м-во

Зарубіжна

 

 Алгебра

Англ.мова

7

 

 

 

 

 

 

Фізкультур

Зарубіжна

 

 Алгебра

Фізкульт

П'ятн

1

Математика

Літ.чит.

Літ.чит.

Літ. чит.

Матем.

Укр.мова

Рос.мова

Англ.мова

Укр..мова

Фізика

Географія

2

Укр.мова.

Англ.мова

Матем.

Укр.мова

Зар.літ.

Математика

Географія

Укр..мова

Фізика

Біологія

Технології

3

Фізкультура

Математика

Англ.мова

Математика

Укр.мова

Рос.мова

Укр..мова

Алгебра

Географія

Укр.мова

 Фізика

4

К/добросус

Фізкультура

Укр.мова

Інформ.

Англ.мова

Укр.мова

Біологія

 Геометрія

Укр.літ.

Географія

 Історія Ук

5

 

 Осн.здор.

 Муз. мист

Фізкультура

Укр.мова

Зар.літ.

 Укр.літ.

Труд.навч.

Геометрія

 Географія

Англ.мова

6

 

 

 

 

 

Географія

Зар.літ.

 

 Біологія

 Фізика

Укр.мова

7

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Економ.

 

 

 

5 клас

 

6 клас

 

7 клас

 

8 клас

 

9 клас

 

10 клас

 

11 клас

 

Фізкультура

СЗ

Англ.мова.

анг

Алгебра

фіз

Хімія

біо

Інформ.

інф

Історія Ук

мат

Укр..мова

укр

Матем.

фіз

Історія Укр.

мат

Хімія

худ

Біологія

біо

Фізкульт

сз

Укр..мова

укр

Інформ.

інф

Укр.мова

худ

Матем.

фіз

Історія Укр.

мат

Англ.мова

анг

Хімія

зар

Укр..літ.

укр

 Біологія

біо

Укр.літ.

худ

Укр.літ.

укр

Англ.мова

анг

Історія Укр

мат

Алгебра.

фіз

Технології

інф

Хімія

біо

Обр.мист..

май

Труд.нав.

інф

Алгебра

фіз

Хімія

біо

Історія Укр

мат

Анг.мова

анг

Укр.літ.

укр

Історія Укр.

мат

Фізкультура

сз

Обр.м-во

май

 

 

Англ.мова

анг

 Інформ.

інф

Ф.хімія

біо

 

 

 

 

Фізкультура

сз

 

 

 Алгебра

фіз

 

 

 

 

Інформ.

інф

Матем.

фіз

Укр..мова

укр

Фізкульт

сз

Англ.мова

анг

Правозн.

зар

 Алгебра

мат

Матем.

фіз

Фізкультура

сз

Інформ.

інф

Географія

укр

Правозн.

зар

Англ.мова

анг

 Геометрія

мат

Фізкультура

СЗ

Образ.мис-во

май

Укр..літ.

укр

Географія

худ

Труд.навч.

інф

Геометрія

мат

Історія вс..

зар

Труд.нав.

і

Укр.мова

укр

Географія

худ

Алгебра

фіз

Історія Укр

мат

Зах. Вітч.

май

Англ.мова

анг

Труд.нав.

і

Укр.мова

укр

Історія вс.

зар

Музика

худ

Геометрія

фіз

Зах. Вітч.

май

Англ.мова

анг

Англ.мова.

анг

Труд.навч.

інф

Ф.Укр..мов

укр

Фізкульт

сз

Ф.Географ.

худ

Геометрія

мат

Зах. Вітч.

май

 

 

Географія

худ

 фізкультура

сз

 

 

 

 

 

 

Зах. Вітч.

иай

Прир-во

біо

Історія вс.

мат

Геометрія

фіз

Укр..літ.

укр

Зар.літ

зар

Фізкульт

сз

Інформ.

інф

Математ.

фіз

Інформатика

інф

Рос.мова

зар

Фізкульт

сз

Біологія

біо

 Хімія

худ

Укр..літ.

укр

Осн.здор.

біо

Математика

мат

фізика

фіз

Історія вс.

анг

Укр.мова

укр

 Зар.літ.

зар

Хімія

худ

Зар.літ.

зар

Укр.літ

укр

Труд.нав.

інф

Геометрія

мат

Історія вс..

анг

Захист Віт.

май

Фізика

фіз

 

 

Біологія

біо

Зар.літ.

зар

Труд.нав

інф

Укр..літ.

укр

 Фізика

фіз

 Історія Ук

анг

 

 

Осн.здор.

біо

Фізкульт

сз

Фізика

фіз

Хімія

худ

 Історія вс.

анг

Ф.укр.мова

укр

 

 

 

 

Геометрія

мат

Осн.здор.

біо

Фізкульт

сз

 

 

 Фізика  

фіз

Англ.мова.

анг

Муз.мис-во

худ

Фізика

фіз

Укр..мова

укр

Біологія

біо

Зар.літ.

зар

Фізкульт

сз

Фізкультура

сз

Англ.мова.

анг

Біологія

біо

 Фізика

фіз

Зар.літ.

зар

Укр..літ.

укр

Геометрія

мат

Укр.мова.

худ

Біологія

біо

Англ.мова.

анг

Укр..літ.

укр

Фізика

фіз

Фізкульт

сз

Зар.літ.

зар

Укр.літ.

худ

Рос.мова

зар

Осн.здор.

біо

Англ.мова

анг

Фізкульт

сз

 Худ.культ.

укр

Алгебра

мат

Муз.м-во

худ

Зар.літ.

зар

Укр..мова

фіз

Біологія

біо

Худ.культ.

укр

Англ.мова

анг

Алгебра

мат

 Природ-во

біо

Фізкультура

сз

Муз.м-во

худ

Зарубіжна

зар

 

 

 Алгебра

мат

Англ.мова

анг

 

 

 

 

Фізкультур

сз

Зарубіжна

зар

 

 

 Алгебра

мат

Фізкульт

сз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зар.літ.

зар

Матем.

мат

Укр.мова

біо

Рос.мова

зар

Англ.мова

анг

Укр..мова

укр

Фізика

фіз

Географія

худ

Зар.літ.

зар

Математика

мат

Географія

худ

Укр..мова

укр

Фізика

фіз

Біологія

біо

Технології

інф

Укр.мова

худ

Рос.мова

зар

Укр..мова

біо

Алгебра

мат

Географія

анг

Укр.мова

укр

 Фізика

фіз

Англ.мова

анг

Укр.мова

фіз

Біологія

біо

 Геометрія

мат

Укр.літ.

укр

Географія

зар

 Історія Ук

худ

Укр.мова

худ

Зар.літ.

зар

 Укр.літ.

фіз

Труд.навч.

інф

Геометрія

мат

 Географія

біо

Англ.мова

анг

 

 

Географія

худ

Зар.літ.

зар

 

 

 Біологія

біво

 Фізика

фіз

Укр.мова

укр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Економ.

худ

Розклад на ІІ півріччя

( 0 Голоса (ів) ) 

«ПОГОДЖУЮ»                                                                                               « ЗАТВЕРДЖУЮ»

ГОЛОВА  ПК                                                                                                    ДИРЕКТОР НВО

___________Л.О. ЯРЕМЧУК                                                                           ___________Н. А. МИКИТЮК

 

РОЗКЛАД  УРОКІВ НА ІІ – й СЕМЕСТР 2014/2015 н. р.